Tijdens een sollicitatiegesprek correct antwoorden op vragen over je capaciteiten

De vragen die gesteld worden tijdens de meeste sollicitatiegesprekken kunnen in de regel onder worden verdeeld in een drietal categorieën:

  • kennis,
  • vaardigheden,

De beste manier om jezelf voor te bereiden op dergelijke vragen is door na te gaan welke dingen er in je nieuwe functie van je worden verwacht en welke je daarvan in het veleden al in de praktijk tegen bent gekomen. Sommige van deze capaciteiten kunnen eenvoudig, en soms zelf wat oppervlakkig, lijken, maar kijk wanneer je je er een beetje in verdiept, dan zul je al snel de intentie van de werkgever weten te ontdekken. 

Vragen over je capaciteiten en een aantal voorbeeldantwoorden

De volgende vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden ten aanzien van je capaciteiten om bepaalde werkzaamheden te verrichten, kunnen je helpen bij de voorbereiding en het geven van het juist antwoord aanzienlijk te vergroten.

  • Vraag: ·Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop je aan het werk was en technische informatie uit moest leggen aan een publiek dat minder, of zelfs niet, technisch aan is gelegd.
  • Intentie van de werkgever: de persoon die het sollicitatiegesprek met je voert zal met deze vraag willen achterhalen op welke manier je met mensen omgaat die zich buiten je expertisegebied bevinden.

Zo kan bijvoorbeeld aan iemand van de afdeling boekhouding worden gevraagd om het financiële gedeelte van het salaris van de werknemers uit te leggen aan alle nieuwe medewerkers van de onderneming. Je doet er in een dergelijke situatie goed aan om je informatie in een kader te steken zodat de nieuwe medewerkers de impact van hun beslissingen die samenhangen met hun loon beter kunnen begrijpen. Ook is het aan te bevelen om met medewerkers van andere afdelingen samen te gaan werken (zoals in dit voorbeeld met mensen van human resources en marketing) en samen een training te ontwikkelen die eventueel ook op andere afdelingen binnen de onderneming ingezet zou kunnen worden.

  • Vraag: Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop je de interpretatie en presentatie van gegevens hebt gegeven. 
  • Intentie van de werkgever: Als je niet werkzaam bent in een niet-technisch beroep, dan zal deze vraag bedoeld zijn om te beoordelen of je ook met informatie om kunt gaan die niet direct iets te maken heeft met de functie die je bekleedt.

Binnen een onderneming kan je bijvoorbeeld worden gevraagd om, als boekhouder, samen te werken met de IT-afdeling om een verslag te maken voor de jaarvergadering dat is vervolledigd met financiële gegevens, grafieken en andere gerelateerde zaken. Indien je vakgebied voornamelijk wordt gevormd door het ontwerpen van gedetailleerde financiële grafieken die voorzien zijn van exacte informatie, dan kan het behoorlijk lastig zijn om ook allerlei juridische informatie daarin op een bruikbare manier te verwerken.

  • Vraag: Waarom denk je dat je succesvol zult zijn in deze functie? 
  • Intentie van de werkgever: de persoon die het sollicitatiegesprek voert, kan zich zorgen maken over de vraag of je deze baan ziet als een carrièreswitch of als een overbrugging van een kloof tussen twee andere banen. 

Op het moment dat je CV laat zien dat je succesvol bent geweest bij elke mijn vorige werkgever, dan kun je je gesprekspartner tijdens het sollicitatiegesprek antwoorden dat je onderzoek hebt gedaan naar zijn, of haar, bedrijf, maar eveneens naar de functieomschrijving. Samen met de informatie die tijdens dit sollicitatiegesprek uit is gewisseld, geloof je wel in staat te zijn dat je over de vaardigheden en ervaring beschikt om de functie te vervullen. Met andere woorden: je bent dus de perfecte kandidaat voor deze baan en je zult dan ook enthousiast een bijdrage willen leveren aan dit bedrijf in de rol van nieuwste werknemer.

  • Vraag: Kun je wat vertellen over een moment waarop je in teamverband hebt gewerkt en wat je rol daarin is geweest? 
  • Intentie van de werkgever: het gros van de bedrijven willen geen mensen in dienst nemen die zich graag afzonderen. Ze zijn daarentegen wel op zoek naar medewerkers die zich aan weten te passen aan de bedrijfscultuur en goed met de andere werknemers op kunnen schieten.

Veel mensen vinden het heerlijk om tijdens hun middelbare schooltijd deel te nemen aan allerlei activiteiten met anderen, zoals het spelen van een voetbaltoernooi of het oefenen van een uitvoering samen met de schoolband. Al dit soort activiteiten vereist echter van deze mensen dat ze zich gedragen als een teamspeler. Daarnaast kan het samenwerken met anderen op deze leeftijd iemand leren om te werken als een onderdeel van een groep. Deze lessen zullen later in je leven echter van onschatbare waarde blijken te zijn. In de loop van de tijd zul je namelijk steeds verder uitgroeien als teamspeler en deze kennis en vaardigheden meenemen naar de werkvloer zodra je wat ouder bent. Op je werkplek kun je uiteraard veel voordeel hebben van je ervaring om in teamverband te werken en projecten samen met anderen tot een goed einde te brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20