Tiense Suiker: “Suikerbiet: een lokaal product met aantrekkelijke ecologische troeven”

Bij de Belgische bietenboeren is de jaarlijkse oogst van start gegaan. De volgende maanden, tot januari, zullen ongeveer vierduizend lokale producenten in totaal ruim 3,3 miljoen ton bieten aan de fabrieken van Tiense Suiker in Tienen en Longchamps leveren. Tiense Suiker, onderdeel van de Duitse Südzucker Group, beleeft daarmee al zijn 185ste bietencampagne, die dit jaar verwacht een voorraad van ongeveer 3,3 miljoen ton te zullen opleveren van een product dat als een lokale teelt met aantrekkelijke ecologische troeven naar voor wordt geschoven.

De bietentelers hebben een moeilijke zomer achter de rug, maar dankzij een zonnige periode in september kan alsnog op een geslaagde campagne worden gerekend.

“De zonnige dagen van de voorbije weken hebben ervoor gezorgd dat het suikergehalte van de bieten is toegenomen”, merkt Erwin Boonen, directeur grondstoffen bij Tiense Suiker, op. “Waar veel andere teelten deze zomer door het noodweer werden getroffen, bleven de bieten grotendeels gespaard.”

Klimaat

De suikerbiet is volgens Erwin Boonen dan ook bijzonder goed gewapend om aan extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. “De biet heeft immers wortels die tot op een diepte van twee meter kunnen groeien, waardoor de plant bijzonder stevig in de ondergrond verankerd zit.”

“Daardoor is de suikerbiet goed bestand tegen wateroverlast. Maar omdat hij een grote hoeveelheid water kan opnemen, is hij ook goed in staat om droogteperiodes te weerstaan.”

Philippe Avermaete (links) en Erwin Boonen (rechts): de bietenteelt krijgt een steeds meer innoverend karakter. – Foto: LAJ

Boonen voegt eraan toe dat de suikerbiet bovendien belangrijke ecologische troeven kan voorleggen. “Op het gebied van waterconsumptie is de suikerbiet bijzonder zuinig”, betoogt hij. “Suikerbiet heeft drie keer minder water nodig dan suikerriet, maar is ook beduidend spaarzamer dan veel andere landbouwgewassen.”

“Daarnaast blijkt de suikerbiet ook stikstof tot diep in de bodem op te nemen. Vermeden wordt dat de stikstof in het oppervlaktewater terecht zou komen.”

Maar bovendien is de suikerbiet in België tevens een lokaal product. Tienen bevindt zich midden van de Europese bietbelt. Producent, verwerker en consument situeren zich op dezelfde locatie. Hierdoor blijft de ecologische voetafdruk van het transport binnen de sector bijzonder beperkt in vergelijking met een reeks andere teelten.

Uitstoot

“Maar de productiemethodes hebben, met een grotere duurzaamheid in het achterhoofd, eveneens een grote evolutie gekend”, beklemtoont bietenproducent Philippe Avermaete, die zich met zijn familiebedrijf in Linter al voor een derde generatie een leverancier van Tiense Suiker mag noemen.

“In eerste instantie maakt de suikerbiet onderdeel van een teeltrotatie, die de bodem in optimale conditie moet helpen houden en ziektes kan tegenhouden. In een cyclus van vier tot vijf jaar worden hierdoor op een perceel afwisselend bieten, tarwe, aardappelen en maïs gewonnen.”

“Daarnaast is er ook de inzet van innoverende technologieën. Onder meer wordt er gebruik gemaakt van satellietnavigatie, waarmee het terrein met een nauwkeurigheid tot op twee centimeter kan worden bewerkt. Hierdoor kunnen ook wiedmachines bijzonder nauwkeurig worden ingezet, waarbij het onkruid efficiënt kan worden geëlimineerd zonder de groeiende bietenplant te raken.”

Dankzij de technologie is het tevens mogelijk om een mogelijke bedreiging van ziektes of insecten in een vroeg stadium te detecteren. Opmerkelijk is tevens dat Avermaete al het terrein al geruime tijd niet meer ploegt. Bedoeling is dat de natuurlijke staat van de bodem zoveel mogelijk in ere wordt gehouden.

“Het gebruik van gewasbescherming en meststoffen wordt eveneens tot een minimum beperkt”, benadrukt de teler. “Groenbemesters worden ingezet om de bodem rijk te houden.”

Restproducten

Tiense Suiker rekent op een jaarproductie tussen 500.000 ton en 650.000 witte suiker. Suikerbieten bevatten ongeveer 18 procent suiker, maar Erwin Boonen benadrukt dat ook de rest van de aanvoer door de fabriek volledig wordt verwerkt en gebruikt.

Restproducten bestaan onder meer uit veevoeder, meststoffen, stroop of melasse, die wordt gebruikt voor de bereiding van alcohol, gist, citroenzuur of veevoer. 

Tiense Suiker is al aan zijn 185ste bietencampagne toe – Foto: LAJ

Erwin Boonen merkt verder op dat Tiense Suiker ook op andere vlakken inspanningen doet om de ecologische voetafdruk te verminderen. “Südzucker wil de uitstoot van koolstofdioxide tegen eind dit decennium met 30 procent verminderen”, voert hij aan.

“Daarbij worden onder meer inspanningen gedaan om de energiemix te optimaliseren. De bouw van een nieuwe diffusietoren, waarin 25 miljoen euro wordt geïnvesteerd, moet bovendien het waterverbruik met 150.000 kubieke meter per jaar verminderen en de uitstoot met 5.700 ton koolstofdioxide terugschroeven.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20