Theologen betwijfelen of de paus katholiek is

Paus Franciscus heeft een aantal hervormingen gepropageerd die als ketterij moeten worden bestempeld. Dat zegt een opmerkelijk verbond van doctrinaire theologen en conservatieve kardinalen naar aanleiding van een aantal pogingen van Franciscus om de geloofsleer van de katholieke kerk over onder meer het huwelijk bij te sturen.

Eén van de grote critici van de paus is Raymond Burke, de conservatieve Amerikaanse kardinaal die drie jaar geleden door Franciscus uit een bijzonder invloedrijke positie in de kerkelijke rechtspraak werd ontheven en tot een grotendeels ceremoniële functie als patroon van de Orde van Malta werd benoemd. Burke benadrukte tijdens een recente conferentie over de geloofsleer dat de katholieke kerk wordt bedreigd door fouten, verwarring en verdeeldheid. De Amerikaanse kardinaal stuurt al enkele tijd aan op een formele correctie van de uitlatingen van de paus en zegt dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de uitspraken van Franciscus als mens en Franciscus als kerkvader. Burke krijgt onder meer steun van de Britse katholieke theoloog Aidan Nichols, die zich eveneens als een criticus van Amoris Laetitia, een exhortatie van Franciscus over de liefde in het gezin, heeft opgeworpen.

Protestantisme

Nichols, die door vijfenveertig andere theologen werd gesteund, blijkt het vooral moeilijk te hebben met passages die Amoris Laetitia besteedt aan de communie, die volgens de paus ook zou kunnen worden uitgereikt aan personen die uit de echt zijn gescheiden. Nichols heeft het daarbij over een staat van getolereerde concubinage en betoogt dat Amoris Laetitia lijkt te suggereren dat acties die door de leer van Christus worden veroordeeld, soms toch moreel gerechtvaardigd zouden kunnen zijn of zelfs door god zouden kunnen worden vereist. De groep rond Nichols merkt op geen voldoende bewijzen te hebben kunnen vinden dat de paus zelf ten prooi aan heresie is gevallen, maar voegt eraan toe wel elf uitspraken te hebben gevonden die als ketterij moeten worden bestempeld. Ook volgens kardinaal Burke zou het verkeerd zijn om elke verklaring van de kerkleider te bestempelen als een expressie van de pauselijke leer. Riccardo Cascioli, een conservatief katholiek journalist, zegt vooral bevreesd te zijn dat de veranderingen die Franciscus wil doorvoeren, uiteindelijk de kerk zullen laten afglijden tot een protestants model, gekenmerkt door een lakse discipline en een gedecentraliseerde macht. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20