Tekstbericht wordt op smartphone bijna even snel geschreven als op computer

De schrijfsnelheid op de smartphone komt vaak dicht bij prestaties die op traditionele toetsenborden worden opgetekend. Dat zegt een studie van wetenschappers van de Aalto University, de Cambridge University en de ETH Zürich, die de schrijfsnelheid van 38.000 gebruikers van smartphones en desktops in ruim honderdzestig landen analyseerden. 

De onderzoekers stelden vast dat de gebruikers van smartphones met twee duimen snelheden tot gemiddeld achtendertig woorden per minuut konden laten optekenen. Dat blijft nog slechts 25 procent onder de gemiddelde snelheden die toetsenborden registreren.

Kloof

‘In theorie laat een fysiek toetsenbord veel hogere schrijfsnelheden toe,’ zegt onderzoeksleider Anna Feit, computerwetenschapper aan de ETH Zürich. ‘Sommigen kunnen op een desktop honderd woorden per minuut schrijven. Maar steeds minder mensen halen dit niveau. De meesten scoren tussen vijfendertig en vijfenzestig woorden per minuut.’

‘Naarmate de gebruikers van fysieke toetsenborden aan schrijfvaardigheid verliezen en de intelligente methodes voor smartphones – zoals automatische correctie en woordsuggesties – verder verbeteren, kan de schrijfkloof tussen beide apparaten op een bepaald ogenblik mogelijk tot nul worden herleid.’

Bij de smartphone-gebruikers registreerden de onderzoekers een recordniveau van vijfentachtig woorden per minuut. Gemiddeld bleken de respondenten op hun smartphones zes uur per dag actief te zijn. ‘Dit intensieve gedrag zorgt voor de ontwikkeling van een sterke schrijfvaardigheid,’ zegt Feit.

‘Dit verklaart waarom jonge gebruikers, die meer tijd met sociale media en onderlinge communicatie doorbrengen, hogere snelheden halen.’

Ondersteuning

Meer dan 74 procent van de respondenten bleek met twee duimen te schrijven. ‘Dit leidt tot een sterke snelheidstoename,’ benadrukken de onderzoekers. ‘Tevens bleek dat de activering van de automatische correctie een duidelijk voordeel biedt.’

‘Bij woordsuggesties is dat echter niet het geval. Bij woordsuggesties blijkt meer tijd verloren te gaan met het maken van de gepresenteerde keuzes dan het uitschrijven van het volledige woord zou kosten.’ De onderzoekers stelden ook nog vast dat de meeste respondenten op een vorm van intelligente ondersteuning beroep doen.

De studie registreerde tevens een sterk generatie-effect. Jongeren tussen tien en negentien jaar bleken ongeveer tien woorden per minuut sneller dan veertigers.

‘We hebben hier te maken met een jonge generatie die altijd touchscreen-apparaten heeft gebruikt,’ zeggen de onderzoekers. ‘Oudere generaties hebben misschien al meer tijd aan deze activiteit besteedt, maar ze hebben daarbij vaak op uiteenlopende apparaten beroep gedaan. Dat zorgt voor een groot verschil.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20