Taskforce moet Britse financiële wereld naar een duurzame toekomst leiden

In het Verenigd Koninkrijk is een taskforce voor de transitie naar een duurzame financiële industrie gelanceerd. De nieuwe Transition Plan Taskforce moet daarbij een regelgevend kader uitwerken waarin wordt bepaald welke acties financiële bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen zullen moeten ondernemen om tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutrale economie te kunnen garanderen.

De Transition Plan Taskforce krijgt een mandaat van twee jaar om richtlijnen uit te werken en een aantal mogelijke concepten uit te testen.

Duurzaam centrum

Tijdens de Klimaattop in Glasgow in november vorig jaar had Rishi Sunak, Brits minister van Financiën, aangekondigd dat de Britse bedrijven vanaf volgend jaar een plan zouden moeten publiceren met hun ambities om de klimaatrisico’s te verminderen.

Daarbij zouden volgens Sunak ook tussentijdse doelstellingen naar voor moeten worden geschoven om de vorderingen te kunnen meten die tot het midden van deze eeuw zouden moeten gerealiseerd.

Tevens zouden de bedrijven moeten aangeven welke maatregelen worden genomen om deze verwachtingen te halen. Het initiatief maakt deel van de intenties van de Britse regering om van Londen het eerste klimaatneutrale financiële centrum van de wereld te maken.

“De Transition Plan Taskforce zal onder meer rigoureuze en robuuste maatregelen ontwikkelen om greenwashing – overdreven duurzame referenties die vaak naar voor worden geschoven – aan te pakken”, verduidelijkten woordvoerders van het Britse ministerie van Financiën. “Tevens zal de taskforce bedrijven ondersteunen bij het opstellen van plannen die tot een duurzame transitie moeten leiden.”

Stuurgroep

De Transition Plan Taskforce zal worden geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. Voorzitter wordt John Glen, economisch secretaris van het Britse ministerie van Financiën.

Hij deelt die taak met Amanda Blanc, chief executive van verzekeraar Aviva. “Om de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zullen de bedrijven ambitieuze en consistente transitieplannen moeten doorvoeren”, waarschuwde Blanc daarbij.

Op de klimaattop in november werd de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) opgericht, onder leiding van Mark Carney, voormalig gouverneur van de Bank of England. Vele financiële groepen krijgen echter het verwijt zich alleen maar in woorden tegenover het klimaat te engageren en daarvan onvoldoende in praktijk om te zetten. 

“Banken en investeerders laten op klimaatgebied echter betere prestaties optekenen dan vaak algemeen wordt aangenomen”, voerde Carney al aan. “Het is echter onrealistisch aan te nemen dat de bankwereld zich uit alle uitstootintensieve industrieën zal terugtrekken.”

“Inspanningen om kapitaal uit de sector van de fossiele brandstoffen weg te halen, worden bovendien vertraagd door de oorlog die de Russische dictator Vladimir Poetin tegen Oekraïne heeft gestart en de geopolitieke gevolgen van dat conflict, waardoor moet worden gevreesd dat de uitstoot van broeikasgassen de volgend jaren tot een gevaarlijk niveau zullen stijgen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20