Tarieven van notarissen zijn ‘achterhaald’

De gereglementeerde tarieven van notarissen, die voor het laatst in 1980 werden herzien, houden geen rekening met de maatschappelijke evolutie van de notariële activiteit. Dat zegt de FOD Economie woensdag na een analyse van het Prijzenobservatorium. Dankzij de ‘informatisering, de administratieve vereenvoudiging en de dematerialisatie van de uitwisselingen’ hebben de notarissen hun productiviteit kunnen verhogen.

Het Observatorium heeft met name gekeken naar de ontwikkeling van de honoraria van notarissen voor akten van verkoop van onroerend goed bij onderlinge overeenkomst tussen 2000 en 2019.

Door de stijging van de huizenprijzen en het aantal transacties zijn de in dit verband geïnde notariskosten tussen 2000 en 2019 met maar liefst 65,9 procent gestegen. Wat de niet-gereglementeerde kosten betreft, zoals administratiekosten en diverse belastingen, die van notaris tot notaris verschillen voor hetzelfde soort dienstverlening, wijst de FOD Economie op een gebrek aan transparantie en toezicht.

Doorzichtigheid

Uit de studie van het Prijzenobservatorium blijkt ook dat het feit dat consumenten geregeld een beroep doen op notarissen voor juridische diensten die ook door andere marktpartijen worden aangeboden, nadelig is voor de concurrentie. ‘Een grotere doorzichtigheid van de verschillende marktpartijen zou dus een grotere concurrentie mogelijk maken, wat in het voordeel van de consument is’, klinkt het.

Ten slotte becijfert de studie dat de rentabiliteit van het notarisambt 16 procent hoger ligt dan die van een aantal andere intellectuele beroepen met economische inslag, zoals boekhouders, gerechtsdeurwaarders, advocaten, landmeters en architecten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20