Subsidies van overheden ten voordele van de fossiele brandstofsector zijn verdubbeld – terwijl al in 2009 werd beslist om ze af te schaffen

Volgens een analyse van het Internationaal Energieagentschap (IEA) hebben overheden wereldwijd hun subsidies ten voordele van de fossiele brandstofsector in 2021 verdubbeld. Dat cijfer zal voor dit jaar nog hoger liggen, want ondanks de enorme winsten van fossiele brandstofbedrijven, proberen regeringen hun burgers te beschermen tegen stijgende energieprijzen. Maar het wordt zo wel heel moeilijk om strijd te voeren tegen de klimaatverandering.

Het gaat dus om cijfers van voor het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De meeste subsidies in 2021 werden gebruikt om de prijs die consumenten betaalden, te verlagen – een prijs die was gestegen door de economische relance na de pandemie.

Volgens het IEA komen de subsidies vooral rijkere huishoudens ten goede, aangezien zij de meeste energie verbruiken, en zijn ze in niet specifiek gericht op mensen met een laag inkomen. De subsidies in 2022 zullen nog stijgen, aangezien de Russische oorlog in Oekraïne de energieprijzen nog verder heeft opgedreven.

“Subsidies voor fossiele brandstoffen staan in de weg van een duurzamere toekomst”

“De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne heeft geleid tot scherpe stijgingen van de energieprijzen en heeft de energiezekerheid ondermijnd. Aanzienlijke verhogingen van subsidies voor fossiele brandstoffen stimuleren echter verspillende consumptie, terwijl ze niet noodzakelijkerwijs huishoudens met een laag inkomen bereiken”, zegt Mathias Cormann, de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die opdracht gaf tot de analyse.

“We moeten maatregelen nemen die consumenten beschermen tegen de extreme gevolgen van verschuivende markt- en geopolitieke krachten op een manier die ons op weg helpt naar koolstofneutraliteit, energiezekerheid en betaalbaarheid.”

“Subsidies voor fossiele brandstoffen staan in de weg van een duurzamere toekomst, maar in tijden van hoge en volatiele brandstofprijzen worden regeringen geconfronteerd met hoe moeilijk het is om ze af te schaffen. Een toename van investeringen in technologieën en infrastructuur voor schone energie is de enige duurzame oplossing voor de huidige wereldwijde energiecrisis, en de beste manier om de blootstelling van consumenten aan hoge brandstofkosten te verminderen”, voegde IEA-directeur Fatih Birol daar aan toe.

De G20 kwam al in 2009 overeen om de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen

De OESO en het IEA hebben consequent opgeroepen tot het geleidelijk afschaffen van inefficiënte steun voor fossiele brandstoffen en het ombuigen van overheidsfinanciering naar de ontwikkeling van koolstofarme alternatieven, naast verbeteringen in energiezekerheid en energie-efficiëntie.

Het IEA zei in mei 2021 al dat er geen nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen mogen worden ontwikkeld als de wereld zijn klimaatdoelstellingen wil halen. De G20 kwam al in 2009 overeen om de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen en in 2016 stelde de G7 een deadline voor 2025 vast.

Subsidies omhoog, winsten van de sector ook

Maar de realiteit is dat subsidies die de prijzen van fossiele brandstoffen kunstmatig laag houden, meer dan verdrievoudigd zijn tot 531 miljard dollar in 2021, vergeleken met 2020. Qua begrotingsoverdrachten en belastingvoordelen in verband met de productie en het gebruik van steenkool, olie, gas en andere aardolieproducten in de economieën van de G20 steeg de steun tot 190 miljard dollar (van 147 miljard dollar in 2020).

Rechtstreekse steun voor producenten bereikte ook niveaus die niet eerder werden gezien: die bedroeg 64 miljard dollar in 2021 – een stijging van bijna 50 procent op jaarbasis en 17 procent boven het niveau van 2019. Die subsidies hebben de verliezen van producenten door binnenlandse prijscontroles gedeeltelijk gecompenseerd, aangezien de wereldwijde energieprijzen eind 2021 stegen.

The Guardian onthulde in juli dat de olie- en gassector de afgelopen 50 jaar gemiddeld 1 biljoen dollar per jaar aan pure winst heeft gemaakt. In de eerste zes maanden van 2022 maakten BP, Shell, ExxonMobil, Chevron en Total samen een winst van bijna 100 miljard dollar.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20