Stevig herstel Belgische ondernemingen ondanks bevoorradingsproblemen

De Belgische ondernemingen melden een stevig herstel van hun omzet na de coronacrisis. De omzet was gemiddeld 9 procent groter in oktober 2021 dan in oktober 2019. Dat blijkt uit een enquête gecoördineerd door de Nationale Bank van België (NBB) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

“Rekening houdend met de sectorale samenstelling en de ondernemingsgrootte, zou de omzet van de ondervraagde ondernemingen in oktober 2021 (nominaal) gemiddeld 9 procent hoger liggen dan twee jaar geleden, in oktober 2019”, lezen we in het verslag van de NBB.

De ondervraagde ondernemingen zijn ook voor de toekomst optimistisch. Tussen oktober 2021 en oktober 2022 verwachten ze een omzetgroei van 8 procent.

Tekort aan arbeidskrachten

Toch wegen de bevoorradingsproblemen, de gestegen inputprijzen en het tekort aan arbeidskrachten, momenteel op het herstel, besluit de NBB. “Het tekort aan arbeidskrachten doet zich vooral voor in het Vlaams Gewest, waar de werkloosheid lager is. Dat leidt ook tot een grotere opwaartse druk op de lonen.”

De meeste ondervraagde ondernemingen verwachten dat de bevoorradingsproblemen nog tot medio of eind 2022 zullen duren, aldus de NBB. 13 procent van de ondernemingen met bevoorradingsproblemen verwacht dat die verstoringen tegen eind 2021 opgelost zullen zijn, terwijl drie vierde van hen een oplossing verwacht in de loop van 2022 en 11 procent van hen op een nog later tijdstip.

Meer dan de helft van de bedrijven die deelnamen aan de enquête zegt namelijk dat ze te weinig arbeidskrachten vinden. Tegelijkertijd is er bij meer dan een op de vier bedrijven is het personeelsverloop ook gestegen. Dat is vooral het geval in de horeca, de landbouw en de niet-medische contactberoepen.

Hervorming arbeidsmarkt

De gemiddelde positieve cijfers zijn dus zeker geen reflectie van herstel in alle sectoren. Reisbureaus (‑49 procent), de horeca (-32 procent), de niet-voedingswinkels (-9 procent), de bedrijfstak kunst, amusement en recreatie (-5 procent) en de niet-medische contactberoepen (-4 procent) zagen hun omzet ten opzichte van oktober 2019 dalen.

Het herstel was vooral sterk in de sector informatie en communicatie (+38 procent) en in de vastgoedactiviteiten (+33 procent).

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, zegt in het magazine Trends dat de enquête aantoont dat een keynesiaans vraagbeleid, dat onder andere de consumptie moet aanwakkeren via hogere inkomens en zo het herstel moet doen versnellen, niet langer de prioriteit is. “De focus moet liggen op investeringen, en op het aanpakken van aanbodproblemen. Dat betekent onder andere dat er werk moet worden gemaakt van verdere hervormingen op de arbeidsmarkt.”

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20