Steeds meer, niet minder: China stoot nu meer CO2 uit dan rest van ontwikkelde wereld samen

De uitstoot van broeikasgassen in China overtreft al twee jaar die van de Verenigde Staten en de rest van de ontwikkelde wereld samen. China’s uitstoot bedroeg 14,1 gigaton CO2 in 2019 – dat is drie keer meer dan in 1990 en een stijging van 25 procent in het afgelopen decennium.

Het aandeel van China in de wereldwijde uitstoot steeg tot 27 procent van het wereldtotaal, terwijl de Verenigde Staten met 11 procent de op een na grootste uitstoter bleven. Het aandeel van India kwam op de derde plaats met 6,6 procent, waarmee het de 27 landen in de Europese Unie, die goed waren voor 6,4 procent, achter zich liet.

China, India en andere ontwikkelingslanden voeren al lang aan dat het niet eerlijk is dat de Verenigde Staten en Europa in de afgelopen eeuw hun economieën hebben laten groeien terwijl ze enorme hoeveelheden broeikasgassen hebben gegenereerd, en dat nu de ontwikkelingslanden de uitstoot moeten beperken terwijl ze industrialiseren.

De belofte van Xi Jinping

Maar nu de effecten van klimaatverandering toenemen en de druk voor landen toeneemt om meer te doen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, heeft de ontwikkelde wereld geprobeerd om van China, India en andere ontwikkelingslanden een centraal onderdeel te maken van de wereldwijde druk om de uitstoot te beperken.

Tijdens een klimaattop die president Biden vorige maand organiseerde met tientallen wereldleiders, zei de Chinese president Xi Jinping dat zijn land de uitstoot van steenkool zou beperken, zodat ze een piek bereiken boven het eerder gestelde doel voor 2030. Xi herhaalde ook de belofte dat China tegen 2060 netto nulemissies zou hebben. Hoe is toch een beetje een raadsel. Ondanks Xi’s klimaatbeloftes blijft China kolencentrales bouwen dat het een lieve lust is.

‘Deze belangrijke strategische beslissing is genomen op basis van ons verantwoordelijkheidsgevoel om een ​​gemeenschap op te bouwen met een gedeelde toekomst voor de mensheid en onze eigen behoefte om duurzame ontwikkeling veilig te stellen’, zei Xi. ‘China heeft zich ertoe verbonden om van koolstofpiek naar koolstofneutraliteit over te gaan in een veel kortere tijdspanne dan wat veel ontwikkelde landen zou kosten, en dat vereist buitengewoon harde inspanningen.’

Uitstoot China is nu gelijk aan die van bijna 180 van de landen met de laagste uitstoot samen

Ondertussen bereikte China’s uitstoot 14,1 gigaton in 2019. Het meten van de uitstoot van broeikasgassen in China per hoofd van de bevolking laat ook een sterke stijging zien. China herbergt meer dan 1,4 miljard mensen en de uitstoot per hoofd van de bevolking bedraagt ​​10,1 ton per jaar, en ook dat cijfer is bijna verdrievoudigd in de afgelopen twee decennia.

Daarmee zit China net onder het gemiddelde niveau in het OESO-blok, de 37 landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Het is nog wel aanzienlijk lager dan de VS, die de hoogste uitstoot per inwoner heeft in de wereld, op 17,6 ton.

Voorlopige cijfers suggereren dat het aandeel van China in de wereldwijde uitstoot het afgelopen jaar groter is geworden als gevolg van de coronaviruspandemie. De uitstoot van China zou in 2020 met 1,7 procent zijn gestegen. Dat is minder dan de 3,3 procent groei waaraan het afgelopen decennium gemiddeld zat, maar ondertussen is dat verschil alweer weggewerkt. De uitstoot van China is nu gelijk aan die van bijna 180 van de landen met de laagste uitstoot ter wereld samen.

Lees ook: Zal China door de klimaatcrisis vaker te maken krijgen met hallucinante zandstormen?

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20