Stappenplan: hoe maak ik een persoonlijk spaarplan?

Een persoonlijke- of huishoudelijke begroting is een gespecificeerde samenvatting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode (in de meeste gevallen een maand). Hoewel het woord begroting nog steeds voor een heleboel mensen een negatief synoniem is voor een beperkt uitgavenpatroon. Je kunt dit vergelijken met de term dieet die eveneens nog te vaak als synoniem wordt gezien voor een beperkte voedselinname.

Geldstromen in beeld brengen

Een begroting zou echter juist gezien dienen te worden als een efficiëntere manier om je geld te besteden. Een begroting kan je immers inzicht geven in de hoeveel geld die je verwacht binnen te krijgen en al het geld dat je uit gaat geven aan allerlei noodzakelijke kostenposten, zoals de betaling van de huur of de hypotheek van je huis, de rekening van de elektriciteitsmaatschappij, verzekeringen en andere kosten voor je levensonderhoud. Verder zullen er posten in je begroting op worden genomen die minde noodzakelijk zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het geld dat je wilt besteden aan een vakantie, recreatiedoeleinden en uitgaan. Kortom: door het opstellen van een persoonlijke begroting kun je de geldstromen binnen je huishouden prima in beeld brengen. Bovendien kun je, door een begroting niet langer te zien als iets negatiefs, maar deze te beschouwen als een instrument dat je kan helpen bij het verwezenlijken van beoogde financiële doelstellingen.

Wat kun je doen met een begroting?

Een (geschreven) maandelijkse begroting kun je als een persoonlijke financiële hulpmiddel gebruiken bij de planning van al je uitgaven en/of spaargelden, maar ook bij beheren van je bestedingspatroon. Hoewel het maken van een persoonlijke begroting wellicht niet klinkt als de meest spannende activiteit die je je maar kunt bedenken (en voor sommige mensen is dit gewoonweg enorm eng), is het wel een activiteit die van vitaal belang is voor het op orde houden van je financiën. Je dient er immers naartoe te werken dat je begroting in balans komt en blijft. Op het moment dat je minder geld uit gaat geven in één begrotingscategorie, dan kun je meer euro’s uitgeven in een ander categorie, maar er eveneens voor kiezen om dat geldbedrag te gaan sparen en op die manier te verweken aan de verwezenlijking van een grotere toekomstige doel, zoals:

 • het doen van een grote aankoop,
 • het opzetten van persoonlijk noodfonds,
 • het sparen voor je pensioen.

Voordat je aan de slag gaat met het opstellen van je persoonlijke begroting, is het belangrijk om je te beseffen dat, om succes te kunnen boeken, je altijd zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk gegevens dient te noteren. Uiteindelijk zal het eindresultaat van een nieuwe begroting dan precies laten zien waar elke maand je geld vandaan komt, hoe groot je inkomen exact is en waar alle euro’s weer aan uit worden gegeven. Een begroting is om die reden dan ook een uitstekend hulpmiddel om prioriteiten te stellen ten aanzien van je uitgaven, je geld nu, maar ook in de toekomst op een juiste manier te beheren en zo ervoor te zorgen dat je op financieel vlak enige zekerheid in kunt bouwen.

Tip! Vergelijk hier de voordelen van verscheidene spaarrekeningen

[table id=17 /]

Hoe stel je een persoonlijke begroting op?

De volgende stap die je dient te zetten als je een nauwkeurige en bruikbare persoonlijke begroting wilt gaan maken, is het verzamelen van alle persoonlijke financiële gegevens die je maar kunt vinden. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • afschriften van bank- en spaarrekeningen,
 • afschriften van beleggingsrekeningen,
 • recente rekeningen van nutsbedrijven, zoals voor het gebruik van elektriciteit en water,
 • alle mogelijke informatie die betrekking heeft op een bron van inkomsten,
 • alle mogelijke informatie die betrekking heeft op je uitgaven.

Een van de sleutels bij het opstellen van een degelijke persoonlijke begroting is het berekenen van een maandelijks gemiddelde, dus over hoe meer informatie je kunt beschikken, hoe beter je je een beeld kunt vormen van je financiële stand van zaken.

Noteer alle bronnen van inkomsten 

Als je een zelfstandig ondernemer bent, of om één of andere externe bron van inkomsten hebt, dan zul je deze eveneens op dienen te nemen in je persoonlijke begroting. Wanneer je inkomen bestaat uit een regulier salaris waar de belastingen automatisch van af worden getrokken, dan zul je moeten gaan rekenen met behulp van het netto-inkomen. Alle inkomsten waar je over beschikt dien je vervolgens als één maandelijks bedrag in je persoonlijke begroting op te nemen.

Maak een lijst van de maandelijkse uitgaven

In een persoonlijke begroting dienen uiteraard ook alle verwachte kosten opgenomen te worden die in de loop van de maand voldaan dienen te worden. Hierbij kun je onder andere denken aan de kosten van een hypotheek of de huur van je woning, afbetalingen of kosten die te maken hebben met je auto, de kosten van alle boodschappen, verzekeringen, en rekeningen van nutsvoorzieningen, maar natuurlijk ook een zeker bedrag dat je van plan bent te spenderen aan recreatie en entertainment, je studie, je pensioen en zaken zoals stomerijkosten. In wezen zul je dus alle kosten die verwacht op een rijtje dienen te zetten en in je persoonlijke begroting op te nemen, samen met het doel waar je dit aan besteedt natuurlijk.

 • Verdeel je uitgaven in twee categorieën: vaste en variabele lasten.
 • Vaste lasten zijn kosten die maand na maand vrijwel gelijk blijven en die je verplicht bent om te betalen om in je levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Vaste lasten omvatten kosten, zoals de hypotheek of huur van je woning, de afbetaling van je autolening, het abonnement op kabeltelevisie en/of internetaansluiting, kosten voor het ophalen van afval, kredietkaartbetalingen en ga zo maar door. Dit soort kosten is voor het grootste deel, noodzakelijk en zullen waarschijnlijk in de begroting nauwelijks tot veranderingen leiden.
 • Variabele kostenzijn daarentegen juist kosten die wel van maand tot maand kunnen variëren en omvatten onder andere zaken zoals boodschappen, brandstofkosten, kosten voor recreatieve- en entertainmentdoeleinden, kosten om uit eten gaan en geld dat je uit wilt geven aan geschenken. Deze categorie is dan ook steeds weer van belang als je aanpassingen aan gaat brengen in de persoonlijke begroting.

Het totaal van je maandelijkse inkomsten en –uitgaven

Op het moment dat blijkt dat je te maken hebt met meer inkomsten dan uitgaven, dan ben je eigenlijk verzekerd van een goed begin. Dit wil namelijk zeggen dat je op bepaalde punten je persoonlijke begroting zou kunnen overschrijden, zoals in de categorie pensioensparen of een hoger uitgevallen kredietkaartrekening zodat een eventuele openstaande schuld eerder weg kan worden gewerkt.

Indien je echter moet gaan beginnen met een persoonlijke begroting waarbij de totale kosten hoger uitvallen dan de inkomsten, dan betekent dit dat er en aantal wijzigingen doorgevoerd dienen te worden om alles weer kloppend te krijgen. Met andere woorden: je zult bepaalde aanpassingen moeten doen met ebtrekking tot de kosten die je elke maand maakt.

Als je nauwkeurig te werk bent gegaan bij het opstellen van je persoonlijke begroting en al je uitgaven hebt vermeld, dan moet je nu toe gaan werken naar het vinden van een evenwicht tussen je totale inkomsten en alle uitgaven die je elke maand doet. Beide kolommen in je persoonlijke begroting moeten immers gelijk zijn om te kunnen spreken van een verantwoorde manier van begroten en het streven naar het opvangen van bepaalde kosten of een toekomstig spaardoel.

Besparen van kosten in een persoonlijke begroting

Wanneer je in een situatie verzeild raakt waarin de kosten hoger zijn dan de totale inkomsten, dan zul je moeten gaan kijken naar bepaalde variabele kosten waar je op kunt gaan besparen. Aangezien dit soort kosten in de regel niet essentieel zijn, moet het in de praktijk doorgaans niet moeilijk zijn om een paar euro’s te besparen binnen een paar categorieën om zo de kloof ten opzichte van je inkomen te kunnen dichten.

Houd de touwtjes in handen

Om goed met een persoonlijke begroting aan de slag te kunnen gaan, en deze kloppend te kunnen maken en houden, is het van groot belang om elke maand een degelijke controle uit te voeren. Het is essentieel om je persoonlijke begroting op een regelmatige basis te checken om er op die manier voor te zorgen dat je op de goede weg blijft. In het bijzonder na de eerste maand is het zaak om ruimschoots de tijd te nemen om je begroting te gaan bekijken en de werkelijke kosten te vergelijken met de bedragen die je eerder in je begroting op hebt genomen. Zo zul je namelijk een goed beeld krijgen van de punten die goed zijn gegaan, maar ook de categorieën waar je nog het één en ander aan zou kunnen verbeteren.

Tip! Vergelijk hier de voordelen van verscheidene spaarrekeningen

[table id=17 /]

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20