Stad Rome legt beslag op geld in Trevi Fontein

De munten die door toeristen in de Trevi-fontein in Rome worden gegooid, werden lange tijd gebruikt om de behoeftigen te helpen, maar zullen voortaan naar de stadskas worden overgeheveld. Het geld zal worden gebruikt om een aantal problemen in de Italiaanse hoofdstad aan te pakken. Dat heeft het Romeinse stadsbestuur onder leiding van burgemeester Virginia Raggi beslist. Jaarlijks wordt ongeveer 1,5 miljoen euro in de beroemde barokke fontein, tweeënhalve eeuw oud, gegooid.

De katholieke kerk heeft verontwaardigd gereageerd op de ingreep van de burgemeester. Gewaarschuwd wordt dat de hulp aan behoeftigen in het gedrang dreigt te zullen komen.

Soepkeukens

“Elke week wordt ongeveer 28.000 euro uit de fontein gehaald,” aldus de Britse krant The Times. “Tot nu toe werden de opbrengsten overgemaakt aan de hulporganisatie Caritas van de katholieke kerk, die met het geld zijn soepkeukens financierde. Burgemeester Raggi wijst er echter op dat er stadsarbeiders moeten worden ingezet om het geld wekelijks uit de fontein te halen.”

“Op die manier kan de gemeentelijke administratie volgens haar op de opbrengsten aanspraken maken. De Romeinse gemeenteraad heeft met het voorstel van Raggi ingestemd. Vanaf april dit jaar zullen de opbrengsten van de Trevi-fontein aan de stedelijke autoriteiten worden overgemaakt.”

De katholieke kerk heeft met sterke kritiek op de beslissing van de burgemeester gereageerd. “In Avvenire, de krant van de Italiaanse bisschoppenconferentie, werd er dan ook al voor gewaarschuwd dat het beleid van de burgemeester ervoor zal zorgen dat vele diensten voor de behoeftigen van de stad zullen moeten worden afgebouwd of zelfs worden gesloten,” aldus The Times. “Het stadsbestuur werd er door Avvenire van beticht geld van de armsten te stelen.”

Het Italiaanse persbureau Ansa wijst erop dat ook op sociale media vele mensen hun ongenoegen over de maatregel hebben geuit en aan het Romeinse stadsbestuur hebben gevraagd de beslissing terug te draaien.

Vuilnis

“De opbrengsten moeten de Romeinse overheid volgens Raggi echter helpen een aantal grote problemen aan te pakken,” zegt de Britse krant. “Onder meer wordt de stad geconfronteerd met een zware afvalproblematiek. Bisschop Paolo Lojudice, een prominent vertegenwoordiger van het Vaticaan, stelde niet te kunnen begrijpen dat een grote metropool niet in staat blijkt om zijn afvalprobleem op te lossen.”

“De stedelijke vuilnisdienst gaat echter gebukt onder managementproblemen en chronisch ziekteverzuim. Dat werd vorige maand nog pijnlijk duidelijk toen een brand op een vuilnisbelt een walm van stinkende rook over grote delen van Rome blies.”

Daarnaast blijkt ook het onderhoud van de Romeinse straten veel te wensen over te laten. Er dreigt zelfs een groepsgeding van de consumentenorganisatie Codacons, die optreedt in naam van honderden personen die allerlei verwondingen hebben opgelopen die aan het slechte wegdek van de Romeinse straten moeten worden toegeschreven.

De stad betaalde hiervoor al 13 miljoen euro individuele schadevergoedingen. Rome is van mening daarmee voldoende compensaties te hebben voorzien. Reagerend op de claim van Codacons stelde een jurist van de stad dan ook dat kuilen in het wegdek een normaal fenomeen zijn.

“Het is aan de Romeinen om gevaar op een actieve manier te vermijden,” aldus de jurist. “Rome heeft zoveel wegen dat het stadsbestuur onmogelijk kan worden gevraagd de infrastructuur constant in onberispelijke staat te houden.”

Virginia Raggi, die drie jaar geleden als kandidaat van de Movimento Cinque Stelle (M5C) het bestuur over de stad overnam, heeft de voorbije periode een groot deel van haar populariteit verloren omdat ze niet in staat is gebleken de schuldenlast van Rome af te bouwen en andere problemen van de Italiaanse metropool efficiënt aan te pakken.

De Trevi-fontein wordt jaarlijks door miljoenen toeristen bezocht. De traditie om munten in de fontein te gooien werd populair gemaakt door de film ‘Three Coins in the Fountain’ met Frank Sinatra uit het midden van de jaren vijftig van de voorbije eeuw.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20