Spoorwegproject Stuttgart volgt het pad van luchthaven Berlin-Brandenburg

Na de luchthaven Berlin-Brandenburg lijkt het spoorwegproject Stuttgart 21 voor de Duitse bouwindustrie het volgende rampdossier te worden. Nu al staat vast dat de factuur van de bouwwerken veel duurder zal uitvallen dan oorspronkelijk was gebudgetteerd. Dat blijkt uit nieuwe ramingen die door bouwheer Deutsche Bahn bekend zijn gemaakt.

Aangegeven werd dat de kostprijs met 950 miljoen euro zal moeten worden verhoogd. Het project zal daardoor uiteindelijk minstens 9,15 miljard euro kosten. Er is bovendien nog eens een extra buffer voorzien van 640 miljoen euro die in geval van nood eveneens gebruikt zou kunnen worden.

Verdubbeling

De kostprijs van Stuttgart 21 bedraagt inmiddels al dubbel zoveel dan bij de aankondiging van het project dertien jaar geleden werd aangegeven.

“De meningen over Stuttgart 21 zijn nog steeds duidelijk verdeeld”, merkt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung op. ”Tegenstanders klagen over de exploderende kosten van de bouw van het station, terwijl supporters de voordelen van het ondergrondse transportproject benadrukken.”

“Er wordt aan de realisatie van Stuttgart 21 nog steeds volop gewerkt”, voert de krant nog aan. “De aanleg van het ondergrondse doorgangsstation en de verbinding met Ulm moet over drie jaar klaar zijn.”

Bij de aankondiging van het project dertien jaar geleden was gewag gemaakt van een kostprijs van 4,5 miljard euro. “Maar sindsdien heeft men rekening moeten houden met de prijsstijgingen waarmee bouwbedrijven en leveranciers werden geconfronteerd, terwijl ook de grondstoffen duurder zijn geworden”, merkte de krant op.

“Anderzijds heeft ook de geologisch veeleisende ondergrond in het stedelijk gebied de prijzen verder opgedreven. Rekening houdend met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen voor energie en bouwmaterialen, vrezen waarnemers bovendien dat ook deze nieuwe kostenraming wellicht niet zal kunnen worden gehandhaafd.”

“Het is niet uitgesloten dat de kosten uiteindelijk tot meer dan 10 miljard euro zullen oplopen”, beklemtoont Klaus-Dieter Hommel, voorzitter van de Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), de Duitse spoorwegvakbond.

Verdeelsleutel

Er moet voor die meerkosten ook een verdeelsleutel gevonden worden tussen de federale overheid, de deelstaat Baden-Württemberg en de spoorwegmaatschappij. Baden-Württemberg houdt echter duidelijk vast aan zijn oorspronkelijke kostenplafond.

“De spoorwegen en de federale overheid zullen onder elkaar moeten uitmaken wie deze meerkosten voor zijn rekening zal nemen”, beklemtoonde Winfried Hermann (Grünen), minister van Verkeer van Baden-Württemberg.

Er woedt over de verdeelsleutel van de kosten al jaren een discussie. Dat dispuut is de voorbije weken opnieuw feller opgelaaid. Michael Theurer (Freie Demokratische Partei), spoorwegcommissaris van de Duitse bondsregering, verkondigde eerder al dat de meerkosten onder de verantwoordelijkheid van Deutsche Bahn valt.

“Stuttgart 21 is een zelffinancierend project van het spoorbedrijf en maakt geen deel uit van de ontwikkelingsplannen voor de federale spoorwegen”, waarschuwde Theurer daarbij.

Vakbondsman Hommel verzette er zich echter tegen dat de meerkosten uiteindelijk uitsluitend door het spoorbedrijf zouden moeten worden gedragen. “Dat kunnen wij nooit aanvaarden”, merkte Hommel op. “Een dergelijke bijkomende last zou immers nadelig uitvallen voor de werknemers.”

“Het spoorbedrijf kan onmogelijk al die kosten op zich nemen. Er moet worden onderhandeld over de mate waarin de federale regering en de deelstaat een bijdrage leveren om die bijkomende kosten op te vangen.”

Voor het project moeten verscheidene bruggen en tunnels worden aangelegd. – Foto: Deutsche Bahn/Arnim Kilgus

Stuttgart 21 heeft vele tegenstanders. Die zien in de stijgende kosten een bevestiging van hun kritiek op het grootschalige bouwproject. “De bijkomende miljarden euro die Stuttgart 21 verslindt, belemmeren de dringend noodzakelijke modernisering van Deutsche Bahn”, merken woordvoerders van de Verkehrsclub Deutschland op.

“Op die manier dreigt ook de overstap naar een duurzaam transport in het gedrang te komen. In plaats van te voorzien in noodhulp en de dringend benodigde extra capaciteit op het spoor, creëert Stuttgart 21 in het Duitse spoorwegnet een nieuw knelpunt.”

De Aktionsbündnis Stuttgart 21 heeft inmiddels aan de raad van bestuur van Deutsche Bahn gevraagd het project af te wijzen. Ondertussen gaan de werkzaamheden op de bouwwerven wel gewoon door.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20