Hoogopgeleide jonge Spaanse expats keren terug naar huis

De Spaanse bevolking is het voorbije jaar met 89.000 inwoners uitgebreid. Op een totale bevolking van 46,5 miljoen mensen blijft die groei uiteraard beperkt, maar een gedeelte van trend wordt gedragen door terugkerende expats.

Tijdens de voorbije economische crisis zijn veel Spanjaarden hun land ontvlucht, maar een gedeelte daarvan besluit nu door het herstel van de nationale economie tot een terugkeer. Het land telt dan ook een arbeidspopulatie van 18,8 miljoen mensen. Dat is het hoogste aantal in bijna zeven jaar. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden in Spanje 375.000 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd. Bovendien trekken deze vacatures vooral hoogopgeleide kandidaten aan. De vorige groei van de Spaanse arbeidsmarkt was vooral gekoppeld aan de vastgoed-zeepbel waarmee het land werd geconfronteerd en waarbij in Spanje meer woningen werden gebouwd dan in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië gecombineerd. “Daarbij werden echter vooral banen gecreëerd voor lagergeschoolden,” benadrukt Marcel Jansen, professor economie aan de Universiteit van Madrid. “Om de vacatures opgevuld te krijgen, werden laagopgeleide arbeidskrachten uit Latijns-Amerika en Noord-Amerika aangetrokken.”

Hoogopgeleid

Vijftien jaar geleden telde Spanje 41 miljoen inwoners, maar zes jaar nadien was er al sprake van 46 miljoen mensen. Die trend eindigde met de instorting van de Spaanse vastgoedmarkt bijna tien jaar na tien jaar geleden. De werkloosheid steeg snel tot een piek van 27 procent en de bevolking kromp met bijna 400.000 inwoners in. De voorbije drie jaar is er echter opnieuw sprake van een hernieuwde economische groei, waarbij ook nieuwe kansen werden gecreëerd op de Spaanse arbeidsmarkt. “Dit keer wordt echter vooral gezocht naar relatief hoogopgeleide arbeidskrachten,” aldus professor Jansen. “Sinds de intrede van het Spaanse economisch herstel, zijn de helft van de nieuwe banen gereserveerd voor universitairen. De werkloosheid is bovendien met één derde gedaald.” Daarnaast kan worden vastgesteld dat de migranten die door de Spaanse arbeidsmarkt worden aangetrokken, vaak eveneens een hoger opleidingsniveau kunnen uitspelen en niet zelden omwille van politieke redenen – zoals in Venezuela – hun vaderland hebben verlaten. Waarnemers merken wel op dat de Spaanse economie nog een lange weg moet afleggen. De werkloosheid bedraagt nog steeds 17,2 procent en meer dan een kwart van de arbeidsbevolking heeft slechts een tijdelijk contract – vaak voor één dag – aangeboden gekregen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20