Spaarders hebben vooral oog voor de prijzen

Sommige mensen kunnen geduldig sparen voor de toekomst. Anderen kiezen voor een onmiddellijke beloning, ook al levert hen dat op termijn een financieel nadeel op. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University, gebaseerd op tests bij meer dan tweehonderd jonge volwassenen. De proefpersonen moesten kiezen tussen verschillende geldprijzen. Ze konden onmiddellijk 5 dollar ter plekke krijgen of 10 dollar in een maand tijd ontvangen.

De onderzoekers waarschuwen dat de Amerikaanse persoonlijke spaarquota op een historisch dieptepunten liggen. Het is volgens hen dan ook belangrijk te weten welke factoren een impact op het spaargedrag kunnen hebben.

Relevantie

“Sparen vergt geduld,” waarschuwen de onderzoekers. “Mensen moeten directe financiële beloningen opofferen ten gunste van een grotere meerwaarde in een verdere toekomst. Toch blijkt die afweging voor spaarders weinig problemen op te leveren.”

“Eerdere onderzoeken hadden gesuggereerd dat spaarders hun opties zorgvuldig bekijken, waarbij ze de verschillende argumenten tegenover elkaar zouden afwegen. In werkelijk blijkt de spaarder veel minder overwogen te werk te gaan. Men kan evenmin aanvoeren dat spaarders beter in staat zijn om aan verleidingen te weerstaan.”

“De echte verklaring is veel eenvoudiger,” zegt onderzoeksleider Scott Huettel, professor psychologie aan de Duke University. “Wanneer ze zich voor een keuze met een financiële factor geplaatst weten, richten spaarders zich onmiddellijk op de geciteerde geldbedragen.”

“De andere factoren schuiven ze snel als irrelevant aan de kant. Dat kan het onderzoek aantonen aan de hand van technologie die de mogelijk bood om de oogbewegingen van de proefpersonen te volgen. De blik van de spaarders concentreert zich op de voorgestelde bedragen. Al snel daarop kiezen ze voor de hogere som.”

Ogen

“Spaarders investeren niet meer tijd in analytisch werk,” betoogt Huettel. “Ze nemen daarentegen deze beslissingen bijzonder snel. Door het volgen van de oogbewegingen konden we vaststellen dat de spaarders niet zorgvuldig alle beschikbare informatie voor elke beslissing analyseren.”

“In plaats daarvan schrappen ze al snel de ruis uit de informatie door het tijdselement opzij te schuiven. Daardoor concentreren ze zich uitsluitend op het louter financiële aspect, dat voor hen de grootste impact heeft. Bij de meest geduldige consument is de financiële informatie veel eerder in het beslissingsproces opgenomen dan de tijdsfactor.”

“Men ziet werkelijk dat de ogen van de spaarders tussen de twee voorgestelde bedragen heen en weer springen,” zegt Huettel nog. “Ze doen geen moeite om informatie over tijd en geld te integreren om te bepalen welke kost en waarde aan een keuze kan worden toegekend. In plaats daarvan gebruiken ze een heel eenvoudige regel die hen helpt snelle beslissingen te nemen.”

“De resultaten van de studie kunnen een hulp zijn om maatregelen te ontwikkelen die het spaargedrag zouden kunnen bevorderen,” zeggen de onderzoekers nog. “Inspanningen om de financiële geletterdheid te versterken, zouden dan ook minder nadruk moeten leggen op strategieën die helpen om aan verleidingen te weerstaan.”

“Wel zou men alle aandacht moeten richten op de geldsom die de consument door zijn spaargedrag uiteindelijk zal ontvangen. Wanneer nadruk wordt gelegd op de lange wachttijd om het spaargeld te kunnen opnemen, kan de consument ontmoedigd raken. Wanneer men echter gericht blijft op het rendement van sparen en beleggen, kan een motiverende werking worden ervaren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20