“Spaanse burgers werden onvoldoende tegen luchtverontreiniging beschermd”

Spanje heeft gedurende een groot deel van het voorbije decennium toegestaan dat de luchtverontreiniging door stikstofdioxide in de metropolen Madrid en Barcelona systematisch de grenswaarden van de Europese Unie overschreed. Dat heeft het Europese Hof van Justitie gezegd. Die uitspraak maakt voor de Europese Commissie de weg vrij om tegen Spanje eventuele sancties te eisen.

Waarom is dit belangrijk?

De Europese Commissie had het Europese Hof van Justitie drie jaar geleden gevraagd om actie te ondernemen tegen de aanhoudend slechte luchtkwaliteit van de Spaanse metropolen Madrid en Barcelona. Daarbij werd opgemerkt dat Spanje er niet bleek in te lukken om de gezondheid van zijn burgers tegen vervuiling te beschermen.

Te weinig inspanningen: Het Europese Hof van Justitie stelde vast dat in Spanje de schadelijke hoeveelheden stikstofdioxide in de lucht in een gebied met een totale bevolking van ongeveer 7,3 miljoen mensen de opgelegde grenswaarden hadden overschreden.

 • In die gebieden vielen onder meer de grote metropolen Madrid en Barcelona en de Catalaanse industriële regio Valles-Baix Llobregat.
  • “Spanje heeft in zijn plannen voor de verbetering van de luchtkwaliteit nagelaten de passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat periodes met overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide zo kort mogelijk werden gehouden”, werpt het Europees Hof van Justitie op.
  • “Men slaagde er niet in om ingrepen te voorzien die ervoor zouden zorgen dat de naleving van de grenswaarden zou worden gegarandeerd. Daardoor moest het voorbije decennia herhaaldelijk met een gevaarlijke luchtverontreiniging worden afgerekend.
 • Het Europese Hof van Justitie merkt op dat het nu aan de Europese Commissie ligt om eventuele maatregelen te nemen.

De pot en de ketel: In een reactie op de uitspraken van het Hof van Justitie proberen de Spaanse steden hun inspanningen terzake in de verf te zetten.

 • In Barcelona gaf Janet Sanz, hoofd van de stedelijke milieudienst, aan dat de overheid zich concentreert op de verbetering van het openbaar vervoer en het gebruik van fietsen en andere maatregelen om de vervuiling te bestrijden.
  • Sanz voegde eraan toe dat ook de nationale en regionale overheden een bijdrage moeten leveren om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. 
 • In Madrid wijzen het stadsbestuur en de oppositie terzake met een beschuldigende vinger naar elkaar.
  • In de Spaanse hoofdstad is de uitbouw van een lage emissiezone in het centrum van de stad al verscheidene jaren het middelpunt van een politieke strijd.
  • Huidig burgemeester José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, een politicus van de conservatieve Partido Popular (PP), merkt daarbij op dat zijn voorganger, de socialiste Manuela Carmena, nagelaten heeft de luchtvervuiling aan te pakken.
  • Tegelijkertijd krijgt Navasqüés van de oppositie het verwijt een aantal maatregelen tegen de luchtverontreiniging te hebben teruggedraaid.

De Europese Commissie heeft niet gezegd welke sancties men eventueel aan Spanje zou willen opleggen. Volgens de inbreukprocedures van de Europese Unie kan daarbij gekozen worden tussen een dagelijkse boete of een forfaitair bedrag.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20