Slecht gedrag dat ervoor kan zorgen dat je je baan verliest

In het nieuws is vaak te zien of te lezen dat bepaalde beroemdheden zich slecht hebben gedragen, of erger nog zelfs zijn gearresteerd. De media geeft dan vaak ook (terecht) aan dat dit soort acties, zeker als ze vaker voorkomen, enorm schadelijk kunnen zijn voor de loopbaan van deze beroemde mensen. In de praktijk zie je echter dat het publiek, en vooral de echte fans, erg vergevingsgezind kunnen zijn. Dit is in een heleboel andere bedrijfstakken echter een heel ander verhaal.

Slecht gedrag kan je carrière schaden

Je werknemer zal over het algemeen not amused zijn als hem, of haar, ter ore komt dat je je hebt misdragen. Hierbij maakt het vaak weinig uit of je je nu slecht hebt gedragen op de werkvloer of in je vrije tijd. In het gros van de gevallen zullen je gedragingen zeker je professionele loopbaan op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Uiteraard zal dit altijd afhangen van wat je precies gedaan hebt, welke personen getuigen waren van je actie en hoe je gedrag je werkgever, of diens bedrijf, zal beïnvloeden. Beter voorkom je dus slecht gedrag en zorg je ervoor dat je professionele reputatie, en die van je werkgever, niet in gevaar wordt gebracht.

Gearresteerd worden

Op het moment dat je wordt gearresteerd, in het bijzonder als deze actie in het (lokale- of landelijke) nieuws wordt gebracht, dan kun je ervan uitgaan dat mensen zoals je werkgever, klanten en collega’s, je wellicht in een ander daglicht gaan zetten. In de meeste gevallen kan een werkgever je mag echter pas ontslaan als je bent veroordeeld, maar wel kan hij of zij geen reguliere opdrachten meer verstrekken, of je zelfs op non-actief stellen, totdat je naam weer is gezuiverd.

Plaats gewaagde of aanstootgevende inhoud op het internet

Je denkt wellicht dat een foto van jou, waarop je duidelijk dronken en totaal van de kaart, op Facebook, grappig is, maar op het moment dat je werkgever (of potentiële werkgever) een dergelijke post onder ogen krijgt, dan kan dit erg pijnlijk zijn. Je wordt immers niet op de meest voordelige manier voor een aanzienlijk publiek te kijk gezet. Dit is vast en zeker niet de manier waarop je je bij je werkgever, je collega’s en zeker niet je klanten wilt presenteren.

Geheimen van je werkgever openbaar maken

Het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie is op de eerste plaats een enorme schending van de ethiek en daarnaast kan je werkgever er behoorlijk wat schade door lijden. Wanneer dit gebeurt, zal je actie dan ook zeker niet veel goeds voor je in petto hebben. In het bijzonder als je nog in dienst bent van de werkgever die je hebt benadeeld door geheime informatie te lekken. Daarnaast kan het prijsgeven van een geheim van je werkgever ook je eigen reputatie schaden, bijvoorbeeld als je gaat solliciteren bij een nieuwe werkgever. Zelfs de meeste concurrenten zullen (ook wanneer ze van je actie geprofiteerd hebben) zullen je indiscretie in het achterhoofd houden en je doorgaans liever geen baan aanbieden binnen hun eigen bedrijf.

Slecht spreken van je werkgever, collega’s of klanten

Niemand vindt het leuk als mensen gemene dingen over hen rondbazuinen. Indien je iets hebt gezegd over een bekende dat deze persoon niet weet te waarderen, dan is de kans groot dat hij, of zij, niet meer met je wil praten. Slechtsprekerij zal dan ook zeker je sociale leven gaan beïnvloeden, maar eveneens als je iets slechts over je werkgever, collega’s of klanten hebt gezegd, kan dat zelfs je manier om in je levensonderhoud te voorzien nadelig kunnen beïnvloeden. Je baas kan je immers om deze reden ontslaan, je collega’s kunnen de sfeer op de werkvloer totaal voor je verzieken en je klanten kunnen besluiten om op zoek te gaan naar een ander bedrijf dat hen van dienst kan zijn.

Plaats negatieve informatie over je werkgever op social media

Wees altijd uiterst voorzichtig met de dingen die je over je werkgever zegt of schrijft. Op het moment dat je bepaalde dingen niet direct tegen je werkgever durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig dit te gaan delen op social media. Zoals we eerder al hebben aangegeven, is het absoluut af te raden om je werkgever te belasteren. Dit geldt eveneens voor de mensen met wie je werkt en vertrouwelijke informatie van het bedrijf waar je voor werkt. Zodra je alleen maar je hart wilt luchten over de gang van zaken op je werk, dan is het doorgaans beter om met een ​​paar vertrouwde vrienden te gaan praten, in plaats van dat je ongenoegen te uiten op een plaats waar iedereen dit kan zien.

Ongepermitteerd werk verrichten voor een concurrent

Op het ogenblik dat je ongepermitteerd gaat werken voor een concurrerend bedrijf, dan is de kans groot dat je je arbeidsovereenkomst schendt wanneer deze een non-concurrentiebeding bevat. Je dient dan ook altijd eerst je contract en de reglementen van je werkgever goed door te nemen om er zeker van te zijn dat je niets doet wat indruist tegen de contractuele afspraken die je eerder hebt gemaakt. Zelfs als er niet iets in je arbeidsovereenkomst staat dat je verbiedt om te gaan werken voor een concurrent, dan zul je dit alsnog na moeten vragen bij je werkgever. Hij of zij kan deze werkzaamheden immers gaan beschouwen als een zekere mate van belangenverstrengeling.

Dronken worden in het bijzijn van je werkgever of je collega’s

Ongeacht of je nu uit eten gaat met je collega’s of als je aanwezig bent bij een bedrijfsfeest, het is absoluut niet aan te bevelen om dronken te worden en/of je op een andere manier te misdragen. Je altijd en overal professioneel blijven gedragen is dan ook zeker het devies, ook als je in je vrije tijd samen bent met mensen met wie je werkt.

Vooroordelen zijn uit den boze

Door racistische-, seksistische of andere vooroordelen te uiten zul je je zeker niet geliefd maken op de werkvloer. Hoewel je je uiteraard zou kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting en je meent altijd te kunnen zeggen wat je wilt, is de vraag of je dat ook dient te doen. Opmerkingen die betrekking hebben op de onverdraagzaamheid naar bepaalde groepen of individuen zijn namelijk vaak erg pijnlijk. Een dergelijke actie kan dan ook absoluut een negatief beeld van je schetsen bij je werkgever> hij, of zij, zal het zeker niet weten te waarderen dat een vertegenwoordiger van het bedrijf zich op een dergelijke manier uitlaat.

Stalken of lastigvallen van een collega

Je werkgever zal waarschijnlijk je gedrag afkeuren op het moment dat je collega meldt dat je iets doet dat hem, of haar, een ongemakkelijk gevoel bezorgd. Indien je werkgever zal concluderen dat je collega zo ongemakkelijk wordt door jouw gedrag dat het zijn, of haar, prestaties op de werkvloer in de weg staat, dan kun je zelfs je eigen baan kwijtraken. Zodra er sprake is van seksuele intimidatie van een collega, dan kun je jezelf zelfs bij justitie in de nesten werken.

Een onheuse ziekmelding doen

Indien je wordt betrapt na het doen van een onheuse ziekmelding, dan zal dat zeker gevolgen voor je hebben. Je kunt je bijvoorbeeld ziek hebben gemeld om samen met je gezin een dag door te brengen op het strand, of om met vrienden te gaan winkelen. Beter neem je in een dergelijke situatie een verlof- of vakantiedag op, in plaats van een valse ziekmelding door te geven bij je werkgever. Wanneer je wordt betrapt nadat je je onterecht ziek hebt gemeld, dan zul je vaak minder relaxte je dag doorkomen. Er zal immers altijd een bepaalde angst bestaan om betrapt te worden door je werkgever of iemand anders die hem, of haar, over je ongeoorloofde vrije dag in kan lichten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20