Scholen gaan opnieuw open na de paasvakantie: dit moet u weten

De scholen openen na de paasvakantie opnieuw de deuren. Dezelfde regels als voor de paasvakantie blijven gelden, maar er komen wel enkele kleine versoepelingen.

De scholen openen het derde trimester dus zoals het tweede trimester voor de paaspauze werd afgerond. Concreet betekent dit dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair 100 procent contactonderwijs zullen krijgen. Ook het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs gaan opnieuw van start volgens de bestaande richtlijnen in code rood. Leerlingen van de tweede en derde graad zullen wederom deeltijds afstandsonderwijs krijgen. Dit betekent dus dat een volledige heropening van het onderwijs nog even op zich laat wachten.

Beperkte versoepelingen

Volgens Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs, heeft de heropening, zoals die nu gepland staat, zowel positieve als negatieve punten. De minister blijft namelijk voorstander van een volledige heropening van de scholen. ‘In vergelijking met het buitenland doen we het alvast goed, want daar zijn de scholen doorgaans gesloten’, zei de minister maandagmiddag in Het Journaal.

‘Daarenboven komen er enkele beperkte versoepelingen’, ging Weyts verder. Zo zijn daguitstappen binnen, zoals naar een museum, opnieuw toegelaten. Voor meerdaagse uitstappen is het nog even wachten tot in mei. Vanaf 16 mei zijn meerdaagse uitstappen in het binnenland toegelaten. Meerdaagse uitstappen naar het buitenland mogen dan weer vanaf 31 mei.

De speeltijden mogen bovendien opnieuw gelijktijdig plaatsvinden voor meerdere klasgroepen. Ook de refter kan opnieuw de deuren openen, al is het de bedoeling om zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te laten plaatsvinden. ‘Maar we beseffen dat het niet voor alle scholen evident is om buitenactiviteiten te doen of leerlingen buiten te laten eten’, zei de minister.

‘Ondanks die versoepelingen had ik liever gezien dat we al een volgende stap konden zetten, namelijk volledig contactonderwijs voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs’, merkte Weyts op. ‘Vooraleer we die stap kunnen zetten, moeten de cijfers positief evolueren. Dat is op dit moment niet het geval.’ Hij had het daarbij onder meer over een toename van de positiviteitsratio.

Mondmaskerplicht vijfde en zesde leerjaar

Voorts blijft de verplichting om een mondmasker te dragen in het vijfde en zesde leerjaar gelden. ‘Net zoals in het secundair onderwijs worden die leerlingen verplicht om binnen een mondmasker te dragen. De mondmaskerplicht geldt buiten enkel als de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden’, aldus Weyts.

Daarnaast gaat de Vlaamse regering meer middelen vrijmaken om de scholen te helpen de lokalen (en andere ruimtes) beter te verluchten en te ventileren. In het tweede semester wordt daarvoor 13 miljoen euro vrijgemaakt. Ook in het derde trimester is een bedrag van dezelfde ordegrootte de betrachting.

Het grootschalige testen van het onderwijspersoneel wordt uitgesteld tot begin mei. Vanaf dan zouden wekelijks 400.000 zelftesten ter beschikking worden gesteld om onderwijspersoneelsleden twee keer per week preventief te testen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20