Saxo Bank: “Recessie in het Verenigd Koninkrijk is onvermijdelijk, in Frankrijk heel waarschijnlijk”

Volgens de financiële instelling Saxo Bank zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en Frankrijk de landen (van alle ontwikkelde economieën) die het meeste risico lopen om in een recessie terecht te komen.

Een recessie wordt gedefinieerd als een economie die gedurende twee opeenvolgende kwartalen geen groei vertoont. In het VK staan alle groei-indicatoren in het rood, schrijft Saxo Bank.

  • De GfK-index van het consumentenvertrouwen is in april gedaald tot -40 punten, het laagste niveau ooit. Het vertrouwen ebt weg als gevolg van de stijgende levensduurte.
  • De detailhandelsverkopen lijken op middellange termijn te stagneren, ondanks een kortstondige opflakkering in april (+1,4 procent in volume ten opzichte van de voorgaande maand).
  • De Britse inflatie is in één maand tijd met twee procentpunten gestegen, van 7 procent (op jaarbasis) in maart tot 9 procent in april. De Bank of England verwacht dat het inflatiecijfer later dit jaar de kaap van 10 procent zal ronden.

“De spaarpot die tijdens de gezondheidscrisis is opgebouwd, blijft omvangrijk. Maar het is vooral geconcentreerd bij huishoudens met hoge inkomens. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat het de consumptie zal stimuleren,” schrijft Christopher Dembik, hoofdanalist bij Saxo Bank.

De andere economische indicatoren zijn niet veel beter.

  • De leidende indicator van de OESO voor het VK, die bedoeld is om zes tot negen maanden op voorhand te anticiperen op omslagpunten in de economie, daalde in april tot 100. Het jaarlijkse wijzigingspercentage bedroeg in april 2021 +10,4 procent; nu is het -0,4 procent.
  • Het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s, een indicator die over het algemeen de groei in het VK volgt, is gedaald van 1,88 miljoen in juni 2021 tot 1,61 miljoen vandaag. Dat is een daling van maar liefst 11 procent.

En de rest van de wereld?

Een wereldwijde recessie is niet het basisscenario van Saxo Bank. Van de belangrijkste ontwikkelde economieën loopt Frankrijk, na het VK, echter het grootste risico op een recessie. De Franse economie zag de groei in het eerste kwartaal stagneren na een zorgwekkende daling van de binnenlandse consumptie.

Een daling van de binnenlandse consumptie is bijvoorbeeld niet van belang voor de Verenigde Staten, die zich meer in een stagflatiescenario bevinden, een periode van lage groei en hoge inflatie. Dit is ook het scenario dat wordt overwogen voor Duitsland, dat enorm afhankelijk is van externe energiebronnen, waardoor de kosten voor zijn exporterende bedrijven stijgen.

Saxo Bank constateert ook een krimp van de export naar Duitsland en China. Voor het Aziatische land zijn het uiteraard de nieuwe strenge coronabeperkingen die eens te meer op de toeleveringsketen wegen. “Als deze krimp aanhoudt, sluit Saxo Bank het scenario van een wereldwijde recessie niet uit, maar het is nog te vroeg om daar rekening mee te houden,” merkt Dembik op.

België

Vanzelfsprekend willen we ook in ons land een recessie vermijden. De Belgische economie is weliswaar zeer afhankelijk van haar directe buren: Frankrijk, Duitsland en Nederland. De grootste zorg hier, afgezien van de zeer hoge schuldenlast, is de torenhoge inflatie, die bijvoorbeeld twee keer zo hoog is als bij onze zuiderburen. De Nationale Bank en de werkgeversorganisaties zijn vooral bezorgd over de looninflatie als gevolg van de automatische indexering, het zogenaamde loon-prijsspiraal. De loonindexering is bijna uniek in Europa en het kan het concurrentievermogen van onze bedrijven aantasten.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20