Saudi-Arabië schort expatbelasting voor industriële bedrijven op

In Saudi-Arabië zullen industriële bedrijven voorlopig geen belasting meer hoeven te betalen op hun buitenlandse medewerkers. De beslissing moet het Saudische bedrijfsleven een nieuwe impuls bezorgen. Dat hebben woordvoerders van de Saudische regering gezegd. Saudi-Arabië had een tweetal jaar geleden een heffing op buitenlandse werknemers ingevoerd. De maatregel moest volgens de Saudische overheid het lokale bedrijfsleven aanzetten om meer binnenlandse arbeidskrachten aan te trekken.

Vele bedrijven maakten echter hun beklag dat de maatregel hun winstgevendheid onder druk zette, maar verder geen enkele meerwaarde bood.

Uittocht

Sinds begin vorig jaar waren Saudische industriële bedrijven verplicht om op hun buitenlandse werknemers een belasting te betalen. “Vele ondernemingen kwamen daardoor in problemen,” aldus Vivian Nereim, correspondent van het persbureau Bloomberg.

“Tegelijkertijd met de belasting op expats had de Saudische overheid ook de subsidies afgebouwd, terwijl tevens een belasting op toegevoegde waarde was geïntroduceerd. De maatregel bleek echter vooral te leiden tot een uittocht van expats.”

“Saudische ondernemingen werken vaak met goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Nu moesten ze op de binnenlandse markt op zoek naar werknemers. Daar liggen de lonen veel hoger. De expats voerden bovendien vooral taken uit waarvoor bij binnenlandse kandidaten weinig interesse bestaat. De maatregel is er dan ook niet in geslaagd de Saudische tewerkstelling aan te zwengelen.”

Werkloosheid

“In februari van dit jaar had de Saudische koning Salman al aangekondigd een budget van 3,1 miljard dollar vrij te maken om de impact van de heffing te verwachten,” zegt Nereim nog. “De tegemoetkoming was echter uitsluitend voorbehouden voor bedrijven waar Saudische werknemers minstens 50 procent van het totale personeelsbestand vormden.”

“Vele ondernemingen stelden dan ook dat de maatregelen niet ver genoeg gingen. De Saudische regering heeft nu echter te kennen gegeven dat de heffing voor een periode van vijf jaar zal worden opgeschort. Er werd aan toegevoegd dat de kosten van de belasting tijdens die periode door de overheid zouden worden gedragen.”

Er zijn in Saudi-Arabië meer dan dertig miljoen expats actief. Uit cijfers van consulent Jadwa Investments blijkt dat op bijna drie jaar tijd ruim twee miljoen buitenlandse arbeidskrachten het land hebben verlaten. “Dat heeft een aanzienlijke impact gehad op de Saudische economie,” aldus experts. “De belasting heeft het werkloosheidsprobleem in het land anderzijds niet kunnen helpen oplossen.”

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar kende Saudi-Arabië een werkloosheidsniveau van 12,3 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20