Robots lezen nu beter dan mensen. Brengt dat miljoenen jobs in gevaar?

De Chinese technologiegroep Alibaba heeft een programma met kunstmatige intelligentie ontwikkeld dat op het gebied van begrijpend lezen betere scores haalt dan mensen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Verwezen werd naar de test Stanford Question Answering Dataset (Squad) waaraan het programma was onderworpen. De proef, die uit honderdduizend vragen bestaat, toonde dat het algoritme van Alibaba een score van 82,44 procent boekte. Bij menselijke proefpersonen werd een eindresultaat van bijna 82,31 procent geregistreerd. Het is volgens Alibaba de allereerste keer dat op de Squad-test een machine betere resultaten laat optekenen dan mensen. Opgemerkt wordt dat de introductie van de nieuwe technologie ook op de werkvloer belangrijke gevolgen kan hebben. Het resultaat van de test toont immers dat het algoritme op basis van grote gegevensbestanden, zoals Wikipedia, op gestelde vragen bijzonder correcte antwoorden kan geven. Op die manier kan volgens experts een nieuwe categorie arbeidsplaatsen in het bereik van robots komen. Onder meer klantendiensten kunnen volgens hen dankzij de technologie door robots worden bemand. “Maar ook bij medische diensten zouden de machines op een aantal vragen van de patiënten antwoorden kunnen verstrekken,” wordt er opgemerkt. Juridische diensten zouden eveneens een belangrijk toepassingsgebied kunnen worden.

Microsoft

Het algoritme werd ontwikkeld door het Institute of Data Science of Technologies van Alibaba. Yves Peirsma, consulent Natural Language Processing in Leuven, zegt niet verrast te zijn door het resultaat. “We zagen al langer stap voor stap de scores van artificiële intelligentie verbeteren,” getuigt de taalspecialist tegenover de krant De Tijd. In China wordt steeds meer ingezet op artificiële intelligentie. Ook technologiebedrijven zoals Tencent en Baidu zijn al geruime tijd in de sector actief. De Chinese regering heeft duidelijk de ambitie laten blijken om tegen het einde van het volgende decennium wereldwijd marktleider te zijn in artificiële intelligentie. Ook Microsoft heeft een algoritme ontwikkeld dat op de Squad-test betere prestaties dan de mens laat optekenen. De dag na het Chinese record liet het algoritme van Microsoft op zijn beurt een score van 82,65 procent noteren. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20