Markten:
Markten inladen...

ZATERDAG 04 APR

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Robot-bessenplukker doet 66% beter dan de mens

Logo Business AM
Economie

29/05/2019 | Marc Horckmans | 4 min leestijd

In Groot-Brittannië heeft de onderneming Fieldwok Robotics, een spinout van de University of Plymouth, een robot ontwikkeld die het werk van bessenplukkers moet kunnen overnemen. De machine zou in staat moeten zijn om 25.000 bessen per dag te plukken. Daarmee moet de robot beduidend efficiënter kunnen werken dan menselijke vruchtenplukkers, die over een periode van acht uur ongeveer 15.000 bessen zouden oogsten.

De robot is ontwikkeld in samenwerking met bessenteler Hall Hunter, leverancier van onder meer grote Britse retailers zoals Tesco, Marks & Spencer en Waitrose.

Seizoensarbeid

Hall Hunter is op een boerderij bij Chichester in West Sussex veldproeven met de robot gestart. De machine zou ongeveer 700.000 pond kosten. “Volgens vele waarnemers kan de robot aan de Britse landbouwsector grote diensten bewijzen,” voert de Britse krant The Guardian aan. “De landbouw moet immers afrekenen met stijgende arbeidskosten, terwijl men ook een tekort aan seizoensarbeiders kent.”

“Er komen steeds minder tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de onzekerheden rond de brexit. Tegelijkertijd kunnen landen zoals Roemenië en Polen steeds meer onderdanen overtuigen in de eigen economie aan de slag te gaan.”

De robot wordt geleid door sensoren en driedimensionale camera’s. Voor de herkenning van rijpe vruchten kan de machine beroep doen op machine learning. De robot zou daardoor in staat moeten zijn om de vruchten volgens een aantal criteria te sorteren en klaar te maken voor het transport naar de markt.

De industriële versie van de robot zou met vier grijparmen zijn uitgerust. Daarmee zou ook het productieniveau van de machine nog gevoelig kunnen worden opgedreven. Afzonderlijke tests in China hebben aangetoond dat de robot ook in staat is om tomaten te plukken. Er zouden tevens al proeven met bloemkool zijn gestart.

“Robots kennen geen vermoeidheid,” benadrukken de ontwikkelaars. “Ze kunnen dus twintig uur per dag operationeel te blijven. Britse landbouwers betalen hun plukkers tussen één en twee pond per kilogram frambozen. De robots van Fieldwork zouden echter goedkoper werken.”

Het grootste probleem blijkt tot nu toe de aanpassing aan de verschillende lichtomstandigheden.

De machine werd ontwikkeld door Martin Stoelen, professor automatisering aan de Plymouth University. Omdat zijn machine in eerste instantie bij een zachte vrucht zoals frambozen werd ingezet, hoopt Stoelen de robot ook bij andere teelten efficiënt te kunnen inzetten.

 

Toekomst

Analisten merken op dat vooral de telers van bessen en appels zwaar door arbeidstekorten zijn getroffen. “Boerderijen proberen zelfs bij elkaar plukkers weg te lokken,” aldus The Guardian. “Veel Europese werknemers blijven weg omdat hun inkomsten zijn uitgehold door de sterke daling van de waarde van het pond.”

Nicholas Marston, voorzitter van sectororganisatie British Summer Fruits (BSF), zegt dat de fruittelers de voorbije zomer een tekort tussen 15 procent en 30 procent aan seizoensarbeiders moesten melden. Dat heeft volgens hem tot een belangrijk productieverlies geleid. Groot-Brittannië wil weliswaar 2.500 plukkers uit Oekraïne en Moldavië laten overkomen, maar dat zal volgens Marston niet voldoende zijn om alle tekorten op te vangen.

De Britse landbouwers hebben jaarlijks bijna 70.000 seizoensarbeiders nodig. Alleen al de bessenproducenten moeten tijdens het plukseizoen 29.000 tijdelijke arbeiders inschakelen. Volgens ramingen zullen er volgend jaar nog tweeduizend extra arbeidskrachten moeten worden gevonden. De bevolking consumeert immers grotere hoeveelheden bessen. Dit jaar zou al een tekort van meer dan zesduizend plukkers zijn gemeld.

“Het tekort aan seizoensarbeiders in de landbouw is niet alleen in Groot-Brittannië een probleem,” zegt The Guardian. “Andere Europese landen, de Verenigde Staten en China kennen hetzelfde probleem. Robots kunnen voor de sector dan ook een goede oplossing zijn.”

Verwacht wordt dat robots in de toekomst in de landbouw en veeteelt een brede waaier taken voor hun rekening zullen nemen. Marston waarschuwt echter wel dat het nog zeker tien jaar zal duren vooraleer de robots even efficiënt zullen functioneren als de traditionele landarbeider.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
Logo Business AM

Business AM | Stocks

Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO
Goed gezegd Sanna Ma

De American Dream kan je best in de Scandinavische landen realiseren.

Sanna Marin, premier van Finland
zo gezegd Hillary Clinton

Niemand vindt Bernie Sanders leuk. Niemand wil met hem werken, en hij krijgt niets gedaan.

Hillary Clinton