Rentevoet en percentages van een lening

De meeste mensen weten wel dat er meerdere offertes van leningen en kredieten vergeleken dienen te worden, voordat je geld gaat lenen, maar hoe dit vergelijken precies gedaan wordt is vaak een heel ander verhaal. Om je een beetje op weg te helpen hebben we hieronder een paar handvatten geplaatst die je kunt gebruiken om leningen en kredieten onderling te vergelijken.

Tip! Vergelijk bij verschillende aanbieders:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld

Vergelijken van de rente

Eén van meest cruciale punten om op te letten, tijdens het vergelijken van leningen of kredieten, is het percentage aan rente, ook wel de rentevoet genoemd, dat erover betaald dient te worden. Voordat je dit gaat doen is het goed te weten dat rente op verschillende manieren kan worden bezien. De rente is altijd een bepaald percentage van de lening. Indien je echter zelf geld uitleent aan bijvoorbeeld via een spaarrekening van een bank, dan ontvang je juist rente.

Rente van een leningRentepercentage van een lening
Vaste rente: de rente zal tijdens de gehele looptijd gelijk blijven.Nominaal rentepercentage: de werkelijke rente die je moet betalen.
 • exact looptijd van de lening is bekend,
 • elk aflossingstermijn is gelijk,
 • vaak wat duurder als dit een langlopende lening is.
de rente die enkel wordt berekend als financiële vergoeding voor het vertrekken van de lening.
Variabele rente de rente kan per aflossingtermijn variëren.Effectief rentepercentage: de rente die je moet betalen als ook met alle overige factoren bij de berekening zijn betrokken, zoals: de afsluitkosten, de aflossingstermijnen, en de betaalwijze.
 • risicovoller dan een vaste rente,
 • tijdens de looptijd kan rente stijgen.
 • geen hoog vast rentepercentage bij een lange looptijd.
 • uiteindelijk meer betalen dan het geleende geldbedrag plus de nominale rente,
 • belangrijk om mee te nemen in vergelijkingen van leningen.
Debetrente: rente die wordt gerekend over een lening of krediet.Credit- of spaarrente: rente over geld op een spaarrekening.

Bij het gros van de financiële producten neemt de rente een prominente rol op zich. Rente (interest) is een financiële vergoeding die iemand krijgt op het moment dat deze geld uitleent. De rente dient te orden voldaan door de persoon die de lening of het krediet af heeft gesloten. Je kunt hierbij onder andere denken aan de financiële vergoeding die banken ontvangen voor het verstrekken van leningen en kredieten.

Rentepercentage van een lening

Rente wordt in de regel uitgedrukt in een zeker rentepercentage. Een heleboel kredietverstrekkers en (spaar)banken zullen dit rentepercentage op jaarbasis weergeven. Wanneer je het rentepercentage weet dat je jaarlijks moet betalen dan kun je uitrekenen wat je dat jaar uiteindelijk zult betalen voor de lening. Het enige dat je hoeft te doen is het rentepercentage in te vullen in de formule die de kredietverstrekker gebruikt: het rentepercentage is gelijk aan de inflatiecompensatie plus de risicopremie en de dienst der lening

 • De waarde van ons geld is niet altijd even stabiel, soms kun je bijvoorbeeld minder kopen met een euro dan op een ander ogenblik. De waardedaling van geld wordt ook wel aangeduid met de term inflatie. Het kan dus gebeuren dat je, nadat je uitgeleende geld weer terug hebt gekregen, je hiermee minder voor kunt kopen dan voorheen. Om die reden zal een kredietverstrekker vaak een inflatiecompensatie in door berekenen in het percentage aan rente dat een kredietnemer dient te betalen.
 • Verder loopt een kredietverstrekker altijd een zeker risico dat het uitgeleende geld helemaal niet terug wordt betaald. In de financiële wereld wordt dit fenomeen aangeduid als het debiteurenrisico.
 • In de rente is dan ook een zekere vergoeding opgenomen voor dit risico dat uitlenen van geld met zich meebrengt. De hoogte van de risicopremie hangt af van de grootte van het risico dat de kredietverstrekker loopt of wil nemen. In het rentepercentage is verder een bedrag opgenomen voor de bereidheid van een kredietverstrekker om je geld te lenen.

Hoogte van de rente van een lening

Bijna alle banken, en andere kredietverstrekkers, hanteren een vaststaand percentage aan rente voor elke kredietnemer. Voor iedereen zullen de inflatiecompensatie en de dienst der lening in principe voor iedereen gelijk zijn. De risicopremie echter niet omdat het financieel risico dat een kredietverstrekker loopt in elke situatie anders zal zijn. Indien je een minimaal inkomen en een schuldverleden met veel problemen hebt, zal het risico beduidend hoger liggen dan wanneer je vorige leningen altijd keurig volgens de leenvoorwaarden afbetaald hebt. Een heleboel kredietverstrekkers passen om die reden een lening aan op het risico dat zij lopen op het moment dat er een lening of krediet wordt verstrekt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20