Rendieren staan in de weg van grote Noorse kwartsmijn

De Noorse groep Elkem, een producent van silicium, moet de rechten respecteren van inheemse rendierherders die bezwaar maken tegen plannen van het bedrijf om in de buurt van de Nasafjell, een berggebied op de grens met Zweden, een kwartsmijn te openen. Volgens de herders zou de industriële activiteit een bedreiging voor hun traditionele cultuur zijn.

Kwarts wordt gebruikt voor de productie van silicium, een grondstof voor elektronica en chemie. Het product staat op de lijst van kritische grondstoffen van de Europese Unie. In het gebied van de geplande mijn grazen jaarlijks ongeveer 20.500 rendieren. De investeerders zien een gebrek aan respect voor de inheemse rechten als een financieel risico.

Mensenrechten

De protesten werden naar buiten gebracht door de investeerders Storebrand Asset Management en Nordea Asset Management, die in Elkem respectievelijk een belang van 1,2 procent en 1 procent hebben.

Storebrand, de zevende grootste aandeelhouder van Elkem, verwees naar een historische uitspraak in oktober, toen het Noorse Hooggerechtshof de exploitatievergunningen van twee windparken introk omdat hun activiteiten een inbreuk vormden op de culturele rechten van de herders en de internationale conventies. Ook Nordea voerde aan dat Elkem de rechten van de herders dient te respecteren.

Elkem wil kwarts winnen in de buurt van de Nasafjell, waar rendierherders van de Sami ook hun dieren laten grazen. “Mensenrechten zijn voor ons een belangrijk punt”, betoogt Jan Erik Saugestad, chief executive van Storebrand.

“We verwachten van bedrijven uit onze portefeuille dat ze de mensenrechten – inclusief de rechten van inheemse volkeren – respecteren. Projecten die mogelijk de mensenrechten van inheemse volken zouden kunnen schenden, gaan met aanzienlijke financiële risico’s – zowel voor de betrokken bedrijven als voor hun investeerders – gepaard.”

De rendierherders zeggen dat de mijnbouw en diens aanverwante activiteiten, zoals transport, hun grazende kuddes zullen doen schrikken en eeuwenoude tradities in gevaar dreigt te brengen. In het gebied zijn herders uit Noorwegen en Zweden met een gezamenlijke kudde van ongeveer 20.500 dieren actief.

Landrechten

Internationale investeerders besteden bij hun beleggingen steeds meer aandacht aan de impact op het leefmilieu en de maatschappij. Vorig jaar moest de directeur van mijnbouwer Rio Tinto ontslag nemen nadat het bedrijf voor de bouw van een ijzerertsmijn in Australië een aantal heilige locaties van de Aboriginals had vernield.

Elkem heeft bij de Noorse autoriteiten vier jaar geleden een aanvraag ingediend om de herders uit Nasafjell te verdrijven.

“De onderneming zou hierop nog geen antwoord hebben gekregen”, werpt het persbureau Reuters op.“Vertegenwoordigers van het Noorse ministerie zeggen echter dat er over de landrechten bij Nasafjell binnenkort een beslissing bekend zal worden gemaakt.”

“Daarbij merkten ze wel op dat de uitspraak van het Hooggerechtshof over de windmolenparken ook voor Nasafjell relevant zou kunnen zijn, hoewel ze betogen dat elk dossier specifiek moet worden overwogen.”

Helge Aasen, chief executive van Elkem, stelde dat bij Nasafjell een grote kwartsafzetting met een bijzonder hoge zuiverheid aanwezig is. “Toch heeft Elkem geen urgentie om met de ontginning te starten”, betoogde Aasen. “We hanteren hier een visie op lange termijn en willen zeker geen controverses creëren.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20