‘Reclame draagt meer bij aan klimaatverandering dan we denken’

Reclame moet sterker onder controle worden gehouden en worden bijgestuurd zodat de impact van de sector op het klimaat wordt verminderd. Dat is de boodschap van een rapport van de organisaties New Weather Institute en We are Possible.

De onderzoekers merken ook op dat reclame het materialisme bevordert en de verkoop stimuleert van producten die een schadelijke impact op het klimaat hebben.

‘Reclame levert aan de klimaatverandering een indirecte, maar wel belangrijke bijdrage,’ betoogt onderzoeker Tim Kasser. ‘De sector promoot consumentisme en materialisme en creëert een cyclus van werken en besteden. Reclame heeft een grote impact op de verkoop van rundvlees, tabak en vervuilend transport.’

Kasser wijst er daarbij op dat de reclamesector tot dusverre grotendeels is ontsnapt aan negatieve berichtgeving rond klimaatverandering.

Prioriteiten

De studie benadrukt dat de blootstelling aan advertenties bij het publiek een grotere prioriteit creëert voor materialistische waarden en doelen. Bovendien wordt opgemerkt dat reclame geassocieerd moet worden met negatieve ecologische attitudes en een gedrag dat een duurzame toekomst ondermijnt.

‘Maar reclame zorgt er ook voor dat mensen meer willen werken, zodat ze ook meer zouden kunnen consumeren,’ voert Tim Kasser aan. ‘Mensen willen die producten bezitten. Daarentegen wordt minder waarde gehecht aan activiteiten die niet op die consumptie zijn gericht.’

‘De industrie stimuleert ook de aankoop van producten, zoals rundvlees of tabak, die een negatief effect hebben op het leefmilieu,’ betogen de onderzoekers. ‘De veeteelt leidt tot een verhoogd waterverbruik en de vernietiging van bossen die habitats verschaffen en koolstofdioxide opvangen. Ook zorgt de activiteit voor de uitstoot van hoge niveaus broeikasgassen en chemicaliën, zoals fosfor en stikstof.’

Tabak

‘Ook de productie van tabak heeft een directe impact op het leefmilieu. Elke fase in de levenscyclus van een sigaret – van het verbouwen van de tabak tot de productie en het roken van de sigaret en het weggooien van de peuk, heeft een belangrijke ecologische kost.’

‘Het product leidt tot ontbossing, een chemische vervuiling van water en bodem en de uitstoot van schadelijke emissies. Dat is ook de reden waarom de Wereldgezondheidsorganisatie tot een algemeen verbod op tabaksreclame oproept.’

Stephen Woodford, topman van de Advertising Association, zegt echter dat een reclameverbod voor bepaalde sectoren geen antwoord op het probleem zal bieden. ‘Wel moet op een structurele verandering worden aangestuurd, zodat de negatieve gevolgen van de activiteiten kunnen worden weggewerkt,’ oppert hij.

‘Men moet ook erkennen dat de reclame in die beweging zelf een belangrijke bijdrage levert. De sector zorgt er immers voor dat cruciale veranderingen bij het publiek worden gepromoot en een snelle gedragsverandering wordt aangemoedigd.’

Woodford wijst tevens op het initiatief Ad Net Zero, waarmee de reclamesector maatregelen uitwerkt om zijn uitstoot weg te werken en tot een klimaatneutrale industrie te evolueren. Die doelstelling zou volgens hem tegen eind dit decennium moeten zijn gerealiseerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20