Wat we kopen is niet langer ons eigendom. Hoog tijd om de controle te heroveren

Het digitale tijdperk zet de eigendomsrechten onder toenemende druk. Dat vereist ook een aangepast beleid. Dat wordt in het magazine The Economist aangevoerd.

Goederen worden immers verkocht om de consument diensten te verlenen. Steeds meer echter moet daarbij volgens het magazine echter met beperkingen rekening worden gehouden. De goederen blijven in toenemende mate onder controle van de producent en verkoper, waardoor de vrijheid van gebruik wordt bedreigd. Er moeten volgens The Economist dan ook maatregelen worden genomen om de eigendomsrechten van de consument te beschermen en garanderen. “In het verleden was het eigendomsrecht duidelijk,” aldus The Economist. “Wie een product kocht, kon het gebruiken, herstellen, verder verkopen of weggooien. Een groot gedeelte van die rechten wordt in de digitale wereld echter begrensd.” “Eigenaars van smartphones hebben op de software van het apparaat uitsluitend een gebruiksrecht. Fabrikanten van allerlei apparaten eisen dat gebruik gemaakt wordt van erkende herstellers.” “Soms zijn voor die beperkingen goede redenen. De beperkingen kunnen nodig zijn om het copyright te beschermen, een optimale werking te garanderen, milieurichtlijnen te respecteren of hacking te bestrijden. Tegelijk is echter duidelijk dat de fundamentele eigendomsrechten steeds meer onder druk komen.”

Rechten

De beperking van de eigendomsrechten kan volgens The Economist voor de consument allerlei nadelen hebben. “Een erkende hersteller blijkt vaak ook duurder uit te vallen,” aldus het magazine. “Bovendien is er ook slechts een beperkt aantal erkende herstellers, die dan ook minder gemakkelijk bereikbaar zijn.” “Omdat herstellingen minder gemakkelijk worden, zullen toestellen ook sneller moeten worden afgeschreven en vervangen. Maar ook de privacy van de consument dreigt steeds meer in het gedrang te komen. Gebruikers moeten vaak vaststellen dat hun apparaten persoonlijke informatie verzamelen en aan adverteerders doorverkopen.” De problemen maken volgens The Economist duidelijk dat de consument strijd moet voeren om zijn eigendomsrechten te verdedigen. In de Verenigde Staten heeft dat al geleid tot een beweging die het recht op herstelling eist,” aldus het magazine. “Een aantal staten heeft al initiatieven genomen om dat recht in zijn wetgeving op te nemen.” “Ook het Europees Parlement eist dat fabrikanten goederen maken die gemakkelijker kunnen worden hersteld. De wetgever zou bovendien moeten eisen dat onafhankelijke herstellers dezelfde toegang hebben tot productinformatie, onderdelen en werkinstrumenten als erkende vertegenwoordigers.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20