Rapport: Synthetische brandstoffen tijdelijke oplossing op weg naar klimaatneutraal transport

Synthetische brandstoffen kunnen een tussenoplossing zijn om de ecologische voetafdruk van de transportsector te verminderen. Dat staat in een rapport van de Britse Royal Society. Synthetische brandstoffen kunnen worden geproduceerd uit koolstofdioxide in de lucht, landbouwafval of biomassa. Deze producten kunnen volgens de Britse onderzoekers de transportsector helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken tot de wereld later klimaatneutrale oplossingen kan introduceren.

Synthetische brandstoffen kunnen daarbij volgens de wetenschappers helpen om de volgende twintig jaar – in een periode waarin de vraag naar transport nog gevoelig zal stijgen – te overbruggen.

Uitdagingen

“Het transport en andere economische sectoren verschuiven weliswaar naar elektrische aandrijving, maar er blijven nog vele uitdagingen,” zegt onderzoeker Matthew Davidson, directeur van het Centre for Sustainable Chemical Technologies aan de University of Bath.

“Batterijen missen momenteel de nodige kracht om aan de eisen van het vervoer over het land, het water en de lucht te voldoen. In deze sectoren is het immers vaak noodzakelijk om grote ladingen over lange afstanden te transporteren. Synthetische brandstoffen kunnen een alternatief bieden. Ze kunnen immers een vervanging voor fossiele brandstoffen vormen, zonder dat de motoren zware aanpassingen moeten ondergaan.”

De onderzoekers zien in twee verschillende soorten producten – elektrobrandstoffen en synthetische biobrandstoffen – een mogelijk antwoord. Elektrobrandstoffen komen tot stand door een combinatie van waterstof met koolstofdioxide. De waterstof wordt daarbij geproduceerd met behulp van duurzame elektriciteit. Producenten kunnen de koolstofdioxide anderzijds rechtstreeks uit de atmosfeer halen of betrekken uit de industriële emissies.

Verder onderzoek

“Tot nu toe is het gebruik van synthetische brandstoffen beperkt gebleven,” erkent professor Davidson. “Dat heeft onder meer te maken met de hoge productiekosten, die twee tot vijf keer hoger liggen dan de groothandelsprijzen van de fossiele brandstoffen. Daarnaast bleek het productieproces eveneens nog een aantal inefficiënties te vertonen.”

“Hernieuwbare elektriciteit kan goedkoop en overvloedig – zoals zonnekracht in Noord-Afrika – zijn. Toch kan de productie en export van elektrobrandstoffen economisch zinvol zijn. Op lange termijn kunnen deze alternatieven een manier zijn om landen te helpen hun doelstellingen rond nuluitstoot te realiseren.”

“Synthetische brandstoffen kunnen voor het klimaat een tussentijdse oplossing bieden,” zegt Davidson. “Deze producten kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze zorgen er immers voor dat de ecologische voetafdruk van een aantal transportsectoren – zoals de luchtvaart – te verminderen.”

“Deze brandstoffen hebben het voordeel dat ze bekende technologieën en bestaande infrastructuur gebruiken. Wel zal verder onderzoek nodig zijn om de kosten te drukken en de efficiëntie van de productie van synthetische brandstoffen te verhogen. Momenteel zijn deze processen duurder dan fossiele brandstoffen en vereisen ze ook grote hoeveelheden goedkope duurzame elektriciteit.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20