Raad van State ziet geen graten in verlaagde roerende voorheffing eenjarige staatsbon

Het overweldigende succes van de staatsbon heeft de overheid onder meer te danken aan de verlaagde roerende voorheffing. Daardoor kreeg het nettorendement een boost. De Raad van State moest zich wel nog uitspreken over die gunstregeling. Het adviesorgaan geeft nu aan geen graten te zien in de verlaagde roerende voorheffing.

Waarom is dit belangrijk?

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, heeft begin deze maand een eenjarige staatsbon gelanceerd om de banken aan te zetten de spaarrente te verhogen. Dankzij een verlaagd belastingtarief lag het nettorendement bij de uitgifte van de overheidsobligatie hoger dan dat van eender welk spaarboekje.

In het nieuws: De Tijd meldt dat de Raad van State de verlaagde roerende voorheffing voor de eenjarige staatsbon heeft goedgekeurd. Mede dankzij dat gunsttarief was de uitgifte een succes. De overheid kon bijna 22 miljard euro ophalen bij de bevolking. Dat is een recordbedrag.

 • In ons land moet je een roerende voorheffing betalen op de kapitaalopbrengsten, zoals dividenden en coupons. Het tarief bedraagt 30 procent.
 • Normaal moet je die roerende voorheffing ook betalen op de opbrengsten van de staatsbon. Maar Van Peteghem had die belasting voor de eenjarige staatsbon uitzonderlijk verlaagd tot 15 procent.
  • Het brutorendement bedroeg 3,3 procent. In een normale situatie zou de rente na betaling van de roerende voorheffing dalen tot 2,31 procent. Maar dankzij het gunsttarief kon de overheid het rendement optrekken tot 2,81 procent netto.
 • De verlaagde roerende voorheffing stootte de banken tegen de borst. Johan Thijs, KBC-topman en voorzitter van de bankenfederatie, sprak bijvoorbeeld van concurrentievervalsing.
  • “We hebben gelijkaardige producten in ons aanbod, zowel bij onze termijnrekeningen als onze fondsen, die een hoger brutorendement bieden dan de staatsbon. Maar door de belastingverlaging op de staatsbon creëert de overheid een voordeel”, klonk het in augustus.
  • Van Peteghem reageerde dat de gereglementeerde spaarrekening ook genieten van een gunstregime. Zo moeten de spaarders op de eerste 980 euro aan interesten geen belastingen betalen. Op alles boven dat plafondbedrag int de fiscus een roerende voorheffing van 15 procent.

De details: De Raad van State verwijst in een advies van acht pagina’s naar eerdere standpunten van het Grondwettelijke Hof.

 • Zo had dat Hof in 2013 geoordeeld dat de verlaagde roerende voorheffing voor de zogenoemde Leterme-bon niet in strijd was met de grondwet.
 • “Het adviesorgaan voegt er wel aan toe dat de overheid het gunsttarief ook moet toepassen voor vergelijkbare bons die in de tweede helft van dit jaar worden uitgegeven door een andere publieke overheid in de Europese Economische Ruimte. Er wordt daarbij verwezen naar het principe van vrij verkeer van kapitaal in Europa.”

(nd)

Meer