De volgende verslavingscrisis… porno-consumptie

Sinds het uitbreken van de schandalen rond filmmaker Harvey Weinstein wordt volop de vraag gesteld op welke manier met seksueel geweld moet worden omgegaan. Daarmee gaat men echter voorbij aan één van de meest efficiënte manieren om het probleem aan te pakken.

Dat schrijft Zac Crippen, docent ethiek aan de University of Texas, in de Amerikaanse krant Los Angeles Times. Men moet volgens Crippen immers eindelijk erkennen dat de consumptie van pornografie een probleem van volksgezondheid betekent. “Op het einde van de jaren zestig bepaalde het Amerikaanse Supreme Court dat de staat Georgia niet het recht had om een man wegens het bezit van pornografisch materiaal te vervolgen,” werpt Crippen op. “Rechter Thurgood Marshall oordeelde dat niemand kon bepalen welke boeken of films in de eigen woning werden geconsumeerd.” “Een studiegroep, door president Lyndon Johnson geïnstalleerd, concludeerde daarop dat het seksuele gedrag door blootstelling aan erotica niet substantieel verandert. Nu blijkt dat die bevindingen het bij het verkeerde einde hadden.” “Hugh Hefner, oprichter van Playboy, overtuigde generaties jonge mannen dat vrouwen vooral hun eigen genoegens dienen,” zegt Crippen nog. “Mary Anne Layden, directeur van het Sexual Trauma and Psychopathology Program aan de University of Pennsylvania, merkt dan ook op dat pornografie een bijzonder efficiënte leermeester is.” “Pornografie stimuleert het sympathische zenuwstelsel, levert biologische beloningen en wordt door het gedrag van rolmodellen ondersteund. Die drie elementen zorgen er volgens Layden voor dat de leerstof een sterkere kans heeft permanent te worden geïmplementeerd.”

Verslaving

Bovendien betoogt Crippen dat intensief gebruik van pornografie de percepties van het individu over normaal seksueel gedrag beïnvloedt. “Dat komt ook het relationeel gedrag naar voor,” zegt hij. “Daarnaast leidt pornografie tot een verhoogd risico op het gebruik van geweld om seks te verkrijgen. Zowel gewelddadige als niet-gewelddadige pornografie kunnen daarin een rol spelen. ” “Angstwekkend is dat steeds meer aanwijzingen worden gevonden voor het verslavende karakter van pornografie. Vaak kan bij hersenscans van mannen met dwangmatig seksueel gedrag een gelijkenis worden gevonden met drugverslaafden.” Volgens Crippen zou de Amerikaanse overheid pornografie moeten benaderen zoals ook aids en roken worden bestreden. “De autoriteiten moeten onder meer online projecten – naar het voorbeeld van HIV.gov en MentalHealth.gov – opzetten om het publiek te informeren,” meent hij. “Daarnaast zouden ook links kunnen worden voorzien met psychologen die hulp voor problematisch gedrag kunnen bieden.” Crippen wijst daarbij ook naar een Reddit-groep, die inmiddels al bestaat uit 263.000 leden die elkaar aanmoedigen om met pornografie te stoppen. “Daders van seksueel geweld moeten de schuld voor hun misdrijf enkel bij zichzelf zoeken,” erkent Crippen. “Ze kunnen geen verontschuldiging inroepen en moeten worden gestraft. Maar conversaties over seksueel geweld moeten wel de rol van pornografie erkennen.” “Rechter Marshall fulmineerde destijds tegen elke mogelijke inmenging van de overheid in de slaapkamer van het Amerikaanse gezin. In een tijdperk waarin het internet altijd en overal kan indringen, moet worden vermeden dat pornografie de controle over de geest zou kunnen overnemen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20