Pensioenexpert: “Als we onze levensstandaard willen behouden, moeten we bereid zijn om langer te werken”

Door de vergrijzing is er nood aan een ingrijpende hervorming van ons pensioenstelsel. Dat zegt pensioenexpert en professor Economie aan de KU Leuven Marjan Maes in een gesprek met Business AM. “Als we onze levensstandaard willen behouden, moeten we bereid zijn om langer te werken”, klinkt het.


Beluister hier het volledige gesprek met Marjan Maes.


De details: Maes houdt in een gesprek met The Morning Drive van Business AM een pleidooi voor een automatische koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting.

  • “Dat is vandaag al het het geval in twee derde van de OESO-landen. België is dus één van de uitzonderingen op dat vlak”, zegt de pensioenexpert. “Een aantal jaar geleden spendeerden we tien jaar op pensioen. Vandaag is dat al twintig jaar en in België gaat dat oplopen naar gemiddeld 24 jaar omdat er in ons land geen koppeling is van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting.”
  • Maes is ervan overtuigd dat een verhoging van de pensioenleeftijd noodzakelijk is als we onze levensstandaard willen behouden. “Indien die hervorming er niet komt, zullen we moeten aanvaarden dat de belastingen worden opgetrokken”, gaat ze verder.

De vergrijzingskosten

Prijskaartje vergrijzing: De vergrijzingskosten zijn een projectie van de verwachte uitgaven die gerelateerd zijn aan de vergrijzing. “Maar die kosten lijken niet te leiden tot een gevoel van urgentie bij de bevolking”, klinkt het.

  • Volgens Maes zouden de vergrijzingskosten moeten aangevuld worden met andere indicatoren. “Ik denk bijvoorbeeld aan de impliciete bijdragevoet die zou moeten geheven worden op de loonmassa indien we ons systeem break-even willen laten draaien”, verduidelijkt ze. “Bij het ambtenarenstelsel bedraagt die bijdragevoet bijvoorbeeld al 49 procent. Die zal in de toekomst zelf naar 90 procent evolueren.”
  • “In het werknemersstelsel komt die bijdragevoet uit op 18 procent. Dat wijst erop dat het financieringsprobleem in dat stelsel minder ernstig is”, gaat de pensioenexpert verder.
  • Voorts verwijst ze naar het Fiscal Sustainability Report (2022) van de Europese Commissie, waaruit blijk dat België op vlak van de begroting bij de landen met een hoog risico behoort. “De belangrijkste reden daarvoor zijn dus de hoge vergrijzingskosten. Ze hebben daarbij een indicator uitgewerkt die aangeeft dat we zware budgettaire inspanningen moeten doen in termen van primair saldo om een ontsporing van de overheidsfinanciën op lange termijn te vermijden”, besluit de professor.

(dv)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20