Pensioenenquête ING: “Werken tot we erbij neervallen. Er zit weinig anders op”

De Nederlandse bank ING publiceert de resultaten van een globaal onderzoek naar pensioen en spaargeld. Daarvoor werden wereldwijd 15.000 mensen ondervraagd, maar hoofdzakelijk in Europa en de VS. De conclusie leest somber: we verwachten veelal te moeten werken tot we erbij neervallen.

60% van de ondervraagden vreest niet te zullen toekomen met zijn pensioen eens ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De helft van de Europeanen en tweederde van de Amerikanen denkt ook na zijn pensioen verder te zullen moeten werken. In België gaat het om 46%. Ongeveer eenzelfde aantal Belgen denkt ook minder pensioen te zullen ontvangen dan ze tijdens hun loopbaan hebben bijgedragen.

Broeksriem aanspannen eens we met pensioen zijn

Driekwart van de Amerikanen vreest ervoor op zijn huidige levensstandaard te moeten inboeten eens ze met pensioen zijn. Maar ook 62% van de ondervraagde Europeanen voorziet dat de broeksriem zal moeten worden aangespannen eens ze ophouden met werken. In België is dat 60%.

We verdienen te weinig om te sparen

Sparen en investeren blijft dus een belangrijk deel van een strategie voor al wie nastreeft om op latere leeftijd financieel onafhankelijk te zijn. Maar uit het onderzoek blijkt dat een kwart van alle Europese en Amerikaanse gezinnen geen spaargeld heeft. In België gaat het over 24% van de ondervraagden. 73% van de ondervraagde Belgen zegt gewoon onvoldoende te verdienen om geld opzij te zetten. In geen enkel land ligt dat percentage hoger.

1 op 2 Europeanen komt niet toe met zijn salaris

Zelfs de drie maandsalarissen aan reserve voor onvoorziene omstandigheden blijken voor velen moeilijk haalbaar. De gemiddelde Brit heeft niet eens één maandsalaris opzij staan. In de VS hebben 20% van de loontrekkenden gewoon geen spaargeld. 1 op 2 Europeanen (51%) geeft toe soms niet rond te komen met zijn maandloon tot de volgende betalingsdag er is. Voor 28% van deze groep zit er weinig anders op dan op zijn kredietkaarten te vertrouwen.

Opmerkelijk genoeg verwacht de Belg pas op zijn 64ste met pensioen te kunnen gaan, terwijl de effectieve leeftijd waarop we stoppen met werken volgens de OESO 3,7 jaar lager ligt.

De rentevoeten zijn nu al jarenlang abnormaal laag en er is dus weinig motivatie om geld op een traditionele spaarrekening te zetten. Omdat vele zaken gewoon duurder worden kunnen mensen met hun salaris steeds minder kopen. Opmerkelijk genoeg heeft 44% van alle Europeanen de indruk dat het gemak van betaalapps hen nog meer doen uitgeven dan vroeger. In België is dat zelfs 52%.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20