Passagier wil informatie over status van zijn bagage

De bagage vormt voor vele vliegtuigpassagiers een grote bekommernis. Dat biedt luchtvaartmaatschappijen en luchthavens de mogelijkheid om de tevredenheid over hun diensten te verbeteren. Dat blijkt uit een wereldwijde studie van het technologiebedrijf Sita, gebaseerd op een enquête bij reizigers uit negentien landen in Noord-Amerika, Azië, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

De bestudeerde markten vertegenwoordigden samen meer dan 70 procent van het wereldwijde passagiersverkeer.

Tevredenheid

“Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens kunnen de tevredenheid over hun services vergroten door klanten op de hoogte te houden van de locatie van hun ingecheckte bagage,” benadrukken de onderzoekers. “De studie toonde dat vorig jaar meer dan één op vier passagiers op zijn mobiele telefoon beroep deed om statusupdates over hun bagage bij aankomst te ontvangen.”

“Dat betekende een toename met 14 procent tegenover het jaar voordien. De tevredenheid bij de reizigers die van dergelijke mobiele updates gebruik maakten, bleek 8,6 procent hoger te liggen dan bij collega’s die op deze diensten geen beroep deden.”

“Sterker nog,” benadrukken de onderzoekers. “Reizigers die vertrouwden op de traditionele aankondigingen op schermen of met geluidsinstallaties, bestempelden de verzameling van hun bagage als een van de meest negatieve punten van hun reis.”

Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zijn begonnen met de opvolging van ingecheckte bagage. Dat is een manier om het verlies van bagage te verminderen. Vele passagiers krijgen inmiddels dergelijke diensten aangeboden.

“Zoals uit de enquête blijkt, kan deze service een bijzonder positieve impact hebben op de beleving van de passagiers,” betoogt Peter Drummond, directeur bagage bij Sita. “Deze diensten geven een aanzienlijke positieve impuls aan de manier waarop zij hun reizen beleven. Tevens tonen de reizigers minder angst voor het verlies of andere problemen met hun bagage.”

Verlies

Drummond merkt daarnaast op dat passagiers meer bagage met zich mee op reis blijken te nemen. “Vorig jaar werden in de luchtvaart wereldwijd meer dan 4,3 miljard reiskoffers geteld,” benadrukt hij. “Dat is een gemiddelde van 1,2 koffers per persoon, tegenover 1,08 eenheden het jaar voordien. Dat gegeven zal de vraag naar bagage-diensten wellicht nog doen toenemen. De passagiers willen immers weten waar hun eigendommen zich bevinden.”

Daarnaast kon ook worden gemeld dat het verlies en de beschadiging van bagage verder is afgenomen. “Ondanks de sterke groei van het aantal passagiers, is het verlies het jongste decennium met ongeveer 70 procent gedaald,” zeggen de onderzoekers.

“Twee jaar geleden bleken per duizend passagiers 5,57 stukken bagage verloren te gaan. Dat was een daling met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. In absolute cijfers kende het bagageverlies wel een toename met 4,1 procent tegenover het jaar voordien. Het aantal passagiers kende echter een stijging met 7,1 procent.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20