Overspelige partner ontmaskeren is kwestie van minuten

De interactie tussen romantische partners maakt voor buitenstaanders al binnen enkele minuten duidelijk of één van de partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overspel. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Brigham Young University en de Florida State University bij een vijftigtal Amerikaanse studentenkoppels.

Er is nog meer onderzoek nodig om te achterhalen waarom buitenstaanders goed in staat zijn om ontrouw te ontmaskeren, maar de researchers zeggen te vermoeden dat achter een fenomeen wellicht een evolutionair voordeel moet worden gezocht. Het vermogen zou er immers voor zorgen dat een betrouwbare partner kan worden uitgekozen om een leven op te bouwen. Eerder al bleek dat observatoren uit videoclips over een les van een professor de waardering van het publiek voor de spreker konden afleiden. Tevens kon worden vastgesteld dat het mogelijk zou zijn om uit een foto af te leiden of de geportretteerde al dan niet een gewelddadig verleden heeft gekend.

Een snel oordeel is vaak bijzonder accuraat

Nog talloze andere onderzoeken hebben uitgewezen dat een snel oordeel vaak bijzonder accuraat kan zijn. “Op diezelfde manier blijkt het echter ook mogelijk te zijn om vlug te achterhalen of één van de partners in een relatie zich aan overspel schuldig heeft gemaakt,”? merken de onderzoekers Nathaniel Lambert, Seth Mulder en Frank Fincham op. Het onderzoek toonde aan dat de vermoedens van buitenstaanders, die een korte video over de interactie van de studentenkoppels hadden bekeken, over ontrouw opmerkelijk vaak overeen kwamen met de getuigenissen die de geobserveerden zelf in een vragenlijst naar voor hadden gebracht.

Evolutie wil overspelige partner ontmaskeren

“Vanuit een evolutionair perspectief zou het voordelig zijn om bedrog te kunnen achterhalen, zodat een succesvolle reproductie kan worden nagestreefd. Wanneer ontrouw niet wordt opgemerkt, loopt de man immers risico zorg te moeten dragen voor de kinderen van een concurrent, terwijl vrouwen moeten vrezen dat een buitenechtelijke partner niet in hun nakomelingen zal investeren.”?

“Er is verder onderzoek nodig om te bepalen of het inderdaad mogelijk is om ontrouw uit korte interacties tussen koppels af te leiden,”? geven de onderzoekers toe. “Omdat het onderzoek zich heeft toegespitst op studenten, was er immers meestal sprake van jonge of kortstondige relaties. Daarom moet nog verder worden onderzocht of het fenomeen ook kan worden opgemerkt bij relaties die over een langere periode zijn opgebouwd.”? Het is ook niet duidelijk of dezelfde techniek ook de mogelijkheid zou bieden om ontrouw in de eigen relatie te ontdekken. Hechte relaties zouden immers kunnen worden gedomineerd door de wil om geloof te hechten aan de partner. (mah)

Meer