Opzetten hoge borst doet weinig aan het zelfvertrouwen

Imponerende houdingen om het zelfvertrouwen op te krikken, leveren geen resultaten op en zijn in een aantal gevallen wellicht contraproductief. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania bij tweehonderdvijftig mannelijke studenten.

Een studie van wetenschappers aan de Harvard University en de University of California in het begin van dit decennium had gewag gemaakt van een verhoogd gevoel van macht, een grotere neiging tot risicogedrag en hogere niveaus van testosteron, terwijl de productie van cortisol zou afnemen. De onderzoekers van de University of Pennsylvania zeggen bij de nieuwe studie van die effecten echter geen enkele aanwijzing te hebben kunnen terugvinden. “Vaak wordt intuïtief aangenomen dat men door een imponerende houding psychologisch en fysiek sterker zal lijken, vooral voor mensen die weinig zelfvertrouwen hebben, maar dat is een vergissing,” benadrukt onderzoeksleider Coren Apicella, professor psychologie aan de University of Pennsylvania.

Testosteron

“Als er al een impact kon worden vastgesteld, moet zelfs eerder met een mogelijk tegengesteld effect rekening worden gehouden. Wanneer personen met een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect een imponerende houding zouden proberen aan te nemen, zou immers een daling van het testosteron-niveau kunnen worden vastgesteld.” “Indien men zich van nature niet krachtdadig weet, zal geen enkele houding daarin verandering kunnen brengen,” zeggen de onderzoekers. Volgens een aantal bronnen zou de oorspronkelijke studie – van Amy Cuddy en Andy Yap van de Harvard University en Dana Carney van de University of California – te beperkt in omvang zijn geweest om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Nochtans werden de conclusies van de oorspronkelijke studie onder het concept van de zogenaamde power pose door sommige partijen naar voor geschoven als een mogelijke therapie om personen met een gebrek aan zelfvertrouwen te helpen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20