Opmerkelijk vonnis maakt duidelijk dat ook luchtvervuiling wel eens tot massale migratie kan leiden

Een vluchteling uit Bangladesh met astma heeft deportatie uit Frankrijk vermeden nadat zijn advocaat had aangevoerd dat hij een ernstige verslechtering van zijn toestand en mogelijk voortijdige dood riskeerde vanwege de gevaarlijke niveaus van vervuiling in zijn vaderland. Het vonnis wordt gezien als een opmerkelijk precedent, en het maakt volgens waarnemers duidelijk dat de aantasting van het milieu in de toekomst zal leiden tot massale migratie.

In een uitspraak waarvan wordt aangenomen dat het de eerste in zijn soort is in Frankrijk, heeft het hof van beroep in Bordeaux een bevel tot verwijdering tegen de 40-jarige man vernietigd. De argumentatie: omdat hij in zijn land te maken zou krijgen met “een verslechtering van zijn ademhalingspathologie als gevolg van luchtvervuiling”.

“Voor zover ik weet, is dit de eerste keer dat een Franse rechtbank het milieu als een van de criteria in een dergelijk geval toepast”, zei Ludovic Rivière, de advocaat van de man. “De rechtbank besloot dat het leven van mijn cliënt in gevaar zou komen door de luchtkwaliteit in Bangladesh.”

Volgens de Environmental Performance Index van de universiteiten van Yale en Columbia staat Bangladesh op de 179e plaats van de wereld wat betreft luchtkwaliteit in 2020, terwijl de concentratie van fijne deeltjes in de lucht zes keer zo hoog is als het door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen maximum. Luchtverontreiniging was een extreem hoge risicofactor bij de 572.600 sterfgevallen in Bangladesh die werden veroorzaakt door niet-overdraagbare ziekten in 2018, volgens cijfers van de WHO.

Precedent

De rechtbank hield rekening met het feit dat de medicijnen die de man in Frankrijk krijgt niet verkrijgbaar zijn in Bangladesh en dat het Bengaalse gezondheidssysteem alleen de nachtelijke beademingsapparatuur die hij nodig heeft voor zijn slaapapneu in het ziekenhuis beschikbaar heeft. Het hof nam ook in overweging dat de vader van de man op 54-jarige leeftijd was overleden aan een astma-aanval, zei Rivière, en dat zijn ademhalingscapaciteit sinds zijn aankomst in Frankrijk was toegenomen van 58 % in 2013 tot 70 % in 2018. “Om al deze redenen besloot de rechtbank dat het terugsturen van mijn cliënt naar zijn land een reëel risico op overlijden betekende”, zei de advocaat.

De man kwam in 2011 aan in Frankrijk nadat hij was gevlucht voor vervolging in zijn thuisland. Hij vestigde zich in Toulouse, vond werk als ober en kreeg in 2015 een tijdelijke verblijfsvergunning als vreemdeling die medische behandeling nodig had. In 2017 adviseerden artsen van de Franse immigratieautoriteiten echter dat zijn toestand “adequaat behandeld kon worden in Bangladesh”, en twee jaar later vaardigde de plaatselijke prefectuur Haute-Garonne een verwijderingsbevel uit.

Een rechtbank in Toulouse heeft dat uitwijzingsbevel in juni vorig jaar vernietigd, puur op grond van het feit dat de relevante medicijnen niet beschikbaar waren in het thuisland van de man. De rechtbank in Bordeaux ging nog verder nu door te stellen dat er ook rekening moet worden gehouden met het milieucriterium. De rechtbank heeft feitelijk verklaard dat het milieu – luchtverontreiniging – betekende dat het onveilig was om deze man terug te sturen. En dat is in dit soort zaken een precedent dat grote gevolgen kan hebben.

Advocaten gespecialiseerd in milieuzaken zien in het Franse vonnis een erkenning van een verband tussen migratie en aantasting van het milieu.

Regeringen en rechtbanken beginnen het recht om schone lucht in te ademen als een fundamenteel mensenrecht te erkennen. Het probleem is niet alleen dat van Bangladesh en de ontwikkelingslanden. Luchtverontreiniging draagt ​​ook bij ons jaarlijks bij tot ongeveer 11.000 doden. Een op de vier sterfgevallen wereldwijd zou volgens studies ondertussen verband houden met een of andere vorm van milieuvervuiling.

Advocaten gespecialiseerd in milieuzaken zien in het Franse vonnis een erkenning van een verband tussen migratie en aantasting van het milieu. Luchtvervuiling respecteert de nationale grenzen niet en de aantasting van het milieu zal in de toekomst leiden tot massale migratie, waarschuwen ze.

Elke 1,3 seconden moet al iemand vluchten door klimaatcrisis

“Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen, dus het is begrijpelijk als mensen zich gedwongen voelen om te migreren op zoek naar schone lucht om hun gezondheid te beschermen. Luchtvervuiling is een wereldwijde ramp voor de volksgezondheid die niet de aandacht krijgt die ze verdient, omdat de meeste mensen die sterven arm of anderszins kwetsbaar zijn”, reageerde Dr. David R Boyd, speciale VN-rapporteur voor mensenrechten en milieu op het vonnis.

“Zaken als deze, waarin luchtkwaliteit of andere vervuiling een reden wordt om uitzetting te voorkomen, zijn zeker belangrijke stappen voorwaarts. Ze kunnen mogelijk de basis leggen voor andere toekomstige gevallen waarin de gevolgen van klimaatverandering een reden zijn om mensen te laten blijven.”

Volgens de Environmental Justice Foundation wordt één persoon elke 1,3 seconde gedwongen zijn huis en gemeenschap te verlaten vanwege de klimaatcrisis. En in een uitspraak van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties een jaar geleden werd al vastgesteld dat het voor regeringen onwettig is om mensen terug te sturen naar landen waar hun leven kan worden bedreigd door de klimaatcrisis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20