‘Opgavesyndroom’ bestaat enkel in Zweden en enkel onder vluchtelingen

In Zweden hebben geneesheren melding gemaakt van een opmerkelijke ziekte, waarbij moet worden vastgesteld dat kinderen van migranten geleidelijk in een toestand van apathie, die vervolgens tot een soort coma evolueert, terecht komen.

Nadat de situatie van de patiënten werden vergeleken, moest worden vastgesteld dat de symptomen vaak begonnen nadat het gezin had vernomen dat zijn verblijfsvergunning was geweigerd en dat tot een deportatie zou worden overgegaan. Specialisten merken op dat een gelijkaardig fenomeen in de jaren tachtig in de Verenigde Staten was vastgesteld bij vluchtelingen uit Laos en Cambodja. “De apathie weerspiegelt op een letterlijke manier de psychische blessures die werden opgelopen,” verduidelijken experts. “De patiënten voelen zich compleet onmachtig en worden uiteindelijk ook fysiek totaal machteloos.”

Remedie

Sinds het begin van de eeuw zouden in Zweden ongeveer vierhonderd kinderen van immigranten in een langdurige apathie terecht zijn gekomen nadat het asielverzoek van hun familie was afgewezen. De Zweedse artsen maken gewag van een opgavesyndroom. Opgemerkt wordt dat de patiënten geen enkele onderliggende fysieke of neurologische aandoening laten blijken, maar elke levenswil lijken verloren te hebben. Een team experts maakt in zijn rapport, opgesteld in opdracht van de Zweedse regering, gewag van een cultuur-gebonden psychologische aandoening die endemisch is in een specifieke maatschappij. Nagenoeg alle patiënten bleken tussen acht en vijftien jaar en waren vooral afkomstig uit gebieden van de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslavië. Vaak behoren de betrokken kinderen tot de Roma of Oeigoeren. Tegen de ziekte bleek ook geen remedie te bestaan. Alleen wanneer het gezin alsnog een verblijfsvergunning kreeg, kon volgens de artsen de inzet van een geleidelijk herstel worden opgemerkt. Een volledige genezing zou vaak zes maanden tot één jaar in beslag kunnen nemen. (mah)  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20