Oost-Europa en Balkan: blootgesteld aan schadelijke buitenlandse invloeden

Tsjechië is veel minder vatbaar voor schadelijke buitenlandse invloeden dan andere landen die tot het gewezen Warschau Pact en het voormalige Joegoslavië behoorden. Dat blijkt uit een rapport van de politieke denktank Globsec, gevestigd in Bratislava (Slowakije), op basis van een analyse over buitenlandse invloeden in Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Slowakije.

De onderzoekers constateerden daarbij dat een lidmaatschap van de Europese Unie (EU) of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) een positieve impact op de veerkracht van deze landen heeft.

Veerkracht

“De veerkracht van Tsjechië moet ongetwijfeld worden gelinkt aan de bereidheid van zijn politieke elites om Russische en Chinese inmenging als een bedreiging te bestempelen”, benadrukt onderzoeksleider Jonáš Syrovátka, programmamanager bij het Prague Security Studies Institute.

“Bovendien blijkt Tsjechië over relatief ontwikkelde democratische instellingen, zoals onafhankelijke media en een maatschappelijk middenveld, te kunnen terugvallen.”

Uit het onderzoek bleek dat Servië het minste weerwerk kan bieden aan schadelijke buitenlandse invloeden. Bij de landen die tot de Europese Unie behoren, haalde Bulgarije de slechtste score.

“In geen enkel andere lidstaat vertonen de politieke partijen een grotere sympathie voor Rusland dan in Bulgarije”, merken de onderzoekers op. “Bovendien toont Bulgarije binnen de Europese Unie tegenover de NAVO de minste waardering.”

De onderzoekers merken wel op dat alle landen uit deze regio’s worden geconfronteerd met gelijkaardige obstakels die een grotere verdediging tegen buitenlandse invloeden belemmeren.

“Het wantrouwen van burgers jegens politieke elites en staatsinstellingen is de belangrijkste barrière om de veerkracht van deze landen te verbeteren”, waarschuwt Syrovátka.

“Zonder langdurige en systematische inspanningen op dit gebied zullen deze landen steeds meer kwetsbaar worden voor de invloed van buitenlandse mogendheden en andere veiligheidsuitdagingen.”

Buitenlandse agenten

Volgens de analist zullen de Europese Unie en de NAVO alleen adequaat reageren op mondiale uitdagingen als er tussen de oostelijke en westelijke gebieden van Europa een goede dialoog en uitwisseling van ervaringen tot stand komt.

Uit gegevens van een recent rapport van de Bezpečnostní Informační Služba (BIS), de Tsjechische dienst voor contraspionage, blijkt dat Tsjechië met een sterke activiteit van buitenlandse agenten moet vaststellen. Gewag wordt daarbij gemaakt van agenten uit Rusland, maar ook uit China en Iran.

Er wordt wel aan toegevoegd dat deze agenten in hun bewegingen door de uitbraak van de coronapandemie wel werden gehinderd.

Maar tegelijkertijd zouden pogingen worden ondernomen om de aversie van Tsjechische onderdanen tegenover vaccinaties aan te wakkeren, al zouden die initiatieven er volgens de contraspionagedienst niet in gelukt zijn in Tsjechië een breed publiek te bereiken.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20