Oorlog op de bodem van de zee: Prototype onzichtbare onderwaterdrone met hoge autonomie binnenkort beschikbaar

Darpa, het Amerikaanse overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie, werkt aan een project voor een oceaandrone. Dit toestel zou zijn batterijen opladen met een propeller, door gebruik te maken van de stroming van het water.

Wij stelden ons toekomstige oorlogen in de ruimte voor, met als inzet het bezit van minerale rijkdommen die wel eens rijkelijk aanwezig zouden kunnen zijn op bepaalde asteroïden, of zelfs op satellieten van planeten in het zonnestelsel, met inbegrip van onze maan. Hoewel de nieuwe rage van ruimteverovering zeker geen militaire component ontbeert, is het eerder in de oceanische dieptes dat de volgende conflicten om natuurlijke hulpbronnen zich zullen afspelen.

Goudkoorts

Zoals het wetenschappelijke tijdschrift Epsiloon ons er in hun decembernummer aan herinnert, blijft de bodem van onze oceanen een grotendeels onbekende omgeving. Het is waarschijnlijk dat we slechts aan de oppervlakte zijn gekomen van de rijkdommen die daar liggen. Olie, natuurlijk, maar ook kobalt, platina en mangaan. Veel zeldzame aardmetalen dus, die zich bevinden in de omgeving van meer traditionele visgebieden, die strategische plaatsen blijven om de bevolking te voeden. Wetenschappers, fabrikanten en militairen hebben zich intussen erop toegelegd de diepzee te veroveren. Het lijdt geen twijfel dat op een of andere dag de toon tussen twee mogendheden scherper zal worden. Als dat nog niet het geval is.

Zowat elk land zou werken aan de versterking van een arsenaal dat bestemd is voor diepzeeoorlogvoering. Als klassieke onderzeeërs het speerpunt van de militaire vloten blijven, lijkt ook op dit gebied innovatie gelijk te staan met de productie van drones. Zo is het Manta Ray-programma (naar het dier, de adelaarsrog) opgezet door het Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), de Amerikaanse overheidsinstelling die belast is met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor militair gebruik. Darpa wil een nieuw type onderwaterdrone ontwikkelen dat uiteraard zo onzichtbaar (stealth) mogelijk is, maar dat ook in staat is om vrijwel oneindig autonoom te blijven zonder te hoeven bijtanken.

Energieterugwinning

Hoewel contracten zijn gegund aan Northrop Grumman Systems Corporation en Martin Defence Group voor de bouw van een prototype, is het de firma Metron die de voortstuwing voor haar rekening zal nemen. Een systeem van propellers, die worden aangedreven door de stroming van het water rond de drone, produceren de elektriciteit die de onderzeeër nodig heeft. Volgens een video die door Darpa op YouTube is geplaatst, lijkt het vaartuig op de zeebodem te rusten alvorens een kleine rotor uit te zetten die met een kabel is verbonden, waardoor de batterijen worden opgeladen.

Aangezien het hier om geheime militaire technologie gaat, is er niet veel meer info over bekend. Maar het concept van energieterugwinning is geen primeur. Het is reeds getest op oppervlakteschepen van het type “golfzweefvliegtuig”. Deze combineren zonne-energie en golfslagenergie om hun voortstuwing te verzekeren. Vorig jaar was een experimentele boot in staat om meer dan een jaar te varen en 16.000 kilometer af te leggen van San Francisco naar Australië.

Het Manta Ray-project is dus nog een eenvoudige schets, maar wel een die heel geloofwaardig lijkt. Wat betreft het gebruik dat de Verenigde Staten van een dergelijke drone zouden maken, is Darpa uiteraard erg discreet. Maar we kunnen ons allerlei toepassingsmogelijkheden voorstellen; van toezicht op de activiteit van vijandelijke onderzeeërs, tot de inzet van elektronische oorlogsmiddelen, of zelfs als kamikaze-drone volgeladen met explosieven.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20