Ook Spanje wil nu buitenlandse digitale nomaden aantrekken

Onderdanen van landen buiten de Europese Economische Ruimte krijgen de mogelijkheid om in Spanje gedurende een jaar lang legaal te verblijven en te werken. De mogelijkheid wordt gecreëerd door een nieuw type van visum dat Spanje voor digitale nomaden heeft gecreëerd. Spanje verwacht dat het systeem het land zal hebben om zich verder van de terugslag van de economische crisissen te herstellen.

Er wordt in Spanje al langer gesproken over de introductie van werkvergunning voor buitenlandse digitale nomaden.

Minimumloon

Vorig jaar hadden de Spaanse autoriteiten de lancering van het bijzondere visum al overwogen als een optie om de economie en het toerisme van het land te stimuleren en te helpen om de terugslag van de coronapandemie op te vangen.

Het duurde echter enkele tijd vooraleer het plan aan het Spaanse parlement kon worden voorgelegd. Spanje volgt met het visum trouwens gelijkaardige initiatieven die een aantal andere landen in de mediterrane regio – Portugal, Italië, Malta, Kroatië en Griekenland – eerder al hadden genomen.

Opgemerkt wordt dat het systeem voorbehouden blijft voor buitenlanders die als telewerker een inkomen vergaren, een zelfstandige activiteit hebben opgezet of in dienst zijn van een buitenlands bedrijf dat buiten Spanje actief is.

Bovendien moeten de kandidaten bewijzen een voldoende inkomen voor zichzelf te kunnen genereren. Daarbij wordt een vergoeding van minstens 2.100 euro per maand – het dubbele van het Spaanse nationale minimumloon – als norm naar voor geschoven.

Het bijzondere visum wordt voor een periode van één jaar worden toegekend. De werkvergunning kan jaarlijks worden verlengd, zolang de kandidaat aan de gestelde vereisten blijft voldoen. Er geldt wel een periode van maximum vijf jaar. Daarna kunnen de houders echter een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning indienen.

Valencia

Er wordt nog opgemerkt dat de digitale nomaden door de vergunning ook het recht krijgen hun echtgenoten en minderjarige kinderen mee te brengen, op voorwaarde dat het gezin is ingeschreven bij de Spaanse sociale zekerheid. Door de Spaanse werkvergunning kunnen de buitenlandse digitale nomaden zich ook vrij in de Schengenzone van de Europese Unie bewegen.

“Het aantrekken van internationaal talent moet het land ook helpen om het ondernemerschap te stimuleren en tegelijkertijd de verdere ontwikkeling van de technologiesector ondersteunen”, beklemtoonde Nadia Calviño, Spaans minister van Economie, bij de aankondiging van het initiatief.

De Spaanse autoriteiten wijzen erop aan digitale nomaden een bijzonder interessante werkomgeving te kunnen aanbieden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de goede kwaliteit van het Spaanse internet, een relatief lage levensduurte en het warme klimaat.

Opgemerkt wordt dat de Spaanse kuststad Valencia recent nog tot de beste bestemming voor expats in de wereld werd verkozen. Ook de Spaanse hoofdstad Madrid kon daarbij in de top tien worden teruggevonden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20