Ook bij sterke dranken rukken ambachtelijke producenten op

Na het fenomeen van de ambachtelijke bierbrouwers laten in de Verenigde Staten nu ook de ambachtelijke stokers van sterke dranken forse groei zien. Dat blijkt uit een rapport van de International Wines and Spirits Record (IWSR).

Opgemerkt wordt dat de ambachtelijke distilleerders het voorbije jaar een omzetgroei met 8 procent lieten optekenen, tegenover een toename van de verkopen met 5 procent bij de andere sectoren. Daarmee hebben de ambachtelijke producenten in de Verenigde Staten inmiddels in volumes een marktaandeel van 5 procent bereikt. Wanneer naar omzet wordt gekeken, vertegenwoordigt de sector 7 procent van de totale markt.

“Het fenomeen dat vorig jaar kon worden vastgesteld, lijkt zich ook de volgende periode verder te zullen doorzetten”, stippen de onderzoekers aan. “In totaal wordt er voor de ambachtelijke producenten tijdens de eerste helft van dit decennium een gemiddelde groei met 21 procent per jaar in het vooruitzicht gesteld. Bij de andere sectoren zou die stijging tot 4 procent beperkt blijven.” 

Online verkoop

De groei bij de ambachtelijke stokerijen vertoont echter wel een afvlakking. De sector breidt zich immers trager uit dan de voorbije periode. Dit fenomeen moet volgens het rapport worden toegeschreven aan een toenemende maturiteit van de industrie en aan de oplopende concurrentie.

“Ook de ambachtelijke stokerijen hebben vorig jaar de impact van de coronacrisis ervaren”, zeggen de onderzoekers verder. “Onder meer dienden proefzalen te worden gesloten, terwijl ook bars en restaurants – een belangrijke bron van inkomsten voor deze kleinere producenten – met beperkende maatregelen rekening dienden te houden. Maar in het algemeen bleef de impact op de verkoop minder sterk dan werd verwacht.”

De lockdowns verplichtten de distilleerderijen om hun verkoopkanalen te diversifiëren. Daarbij werd meer ingezet op online handel en de rechtstreekse verkoop aan de consument. Ook werden de activiteiten gericht op entertainment in open lucht.

Het succes van de ambachtelijke distilleerderijen kon ook bij de openingen en sluitingen worden gemeld. Er werden vorig jaar in de Verenigde Staten 56 distilleerderijen gesloten. Maar bij de ambachtelijke producenten konden daarentegen 33 nieuwe openingen worden gemeld.

Die trend zou zich ook de volgende jaren verder doorzetten. Over vier jaar wordt de opening van 265 nieuwe ambachtelijke stokerijen verwacht.

Whiskey

Midden vorig decennium vertegenwoordigden ambachtelijke distilleerders 2 procent van de totale Amerikaanse productie van sterke dranken. Tegen midden dit decennium zou dat aandeel oplopen tot 10 procent. Op het gebied van omzet zou een niveau van 13 procent worden bereikt.

Alle verschillende dranken laten volgens de onderzoekers een stijging optekenen. De grootste categorie blijft de whiskey, die tegen midden dit decennium een marktaandeel van 36 procent zou halen.

Gin zou echter met een gemiddelde groei van 23 procent tijdens de eerste helft van dit decennium de sterkste toename laten optekenen. Ook kleinere niches, zoals agave, getuigen volgens de onderzoekers van een toename.

“Consumenten blijken voor deze producten bereid een meerprijs te betalen”, merkt Ryan Lee, analist bij de IWSR, op. “De sector lijkt dan ook een veelbelovende toekomst tegemoet te gaan.”

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20