Ontslagen wegens medische redenen bijna vervijfvoudigd vorig jaar

Het aantal ontslagen door medische overmacht, waarbij vastgesteld wordt dat de arbeidsovereenkomst door medische redenen niet meer kan worden uitgevoerd, is vorig jaar bijna vervijfvoudigd. Dat blijkt woensdag uit een studie van hr-dienstverlener Partena Professional. De toegenomen controle op langdurig zieken, maar ook de gezondheidscrisis en de sociale en economische gevolgen ervan, spelen een rol. Vooral vrouwen blijken getroffen.

Partena telde in 2020 617 ontslagen om medische redenen, op een totaal van 20.483. Dat betekent een stijging van 357 procent. In 2019 maakte dit soort ontslagen 0,5 procent uit van het totale aantal ontslagen, in 2020 was dat 3 procent. De stijging doet zich voor in alle beroepscategorieën. De gezondheidscrisis en de bijhorende sociale en economische gevolgen hebben een grote invloed gehad op de toename van het aantal ontslagen om medische redenen. Veel werknemers werden gediagnosticeerd met een langdurige burn-out en in enkele alleenstaande gevallen maakten werkgevers gebruik van COVID-19 om werknemers te ontslaan, om zo de door de epidemie veroorzaakte financiële problemen te verlichten.

Verscherping van controles

De corona-epidemie is echter niet de enige verantwoordelijke voor de explosieve toename van deze ontslagen. ‘De nieuwe wetgeving heeft ook geleid tot een verscherping van de controle op langdurig zieken’, zegt Wim Demey, customer intelligence manager bij Partena Prossional. Partena verwijst naar de wetgeving die sinds 2017 van kracht is. Die bepaalt dat er een herplaatsingsprocedure moet opgestart en afgerond worden in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Na afloop kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens overmacht, zonder opzegtermijn of -vergoeding dus. Doel is om misbruik te voorkomen en de re-integratie van de werknemer te bevorderen. Partena stelt evenwel vast dat vrouwen meer dan mannen getroffen worden door een ontslag om medische redenen. Bij vrouwen is er een stijging van 426 procent, tegenover 268 procen bij mannen. Bovendien komt het ontslag bij hen sneller. Gemiddeld worden vrouwen vanaf 40 jaar het hardst getroffen door ontslagen, bij mannen is dat vanaf 60 jaar.

‘Over het algemeen ondervonden vrouwen een zwaardere impact dan mannen en jongeren, wat verklaard kan worden door hun grotere aanwezigheid in de zwaarst getroffen sectoren. De sectoren die tijdens de gezondheidscrisis in de frontlinie stonden – zoals ziekenhuizen, dienstencheques of warenhuizen – bestaan overwegend uit vrouwen. In feite zijn het vooral die sectoren die het meest te lijden hebben onder ontslagen wegens medische overmacht’, zegt Demey.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20