Ondiepe Rijn vormt chronisch probleem voor Duitse economie

In Duitsland zijn zware lenteregens ook dit jaar grotendeels achterwege gebleven. Dat zorgt voor een te lage waterstand van de Rijn, een belangrijke levensader voor de Duitse economie.

Dat blijkt uit de neerslagstatistiek van de Deutscher Wetterdienst voor de maand april. Dat niveau bedroeg amper 5 procent van de gemiddelde neerslag die Duitse weerkundige dienst voor de maand april in de loop van de geschiedenis heeft geregistreerd.

De Deutscher Wetterdienst maakt gewag van de droogste maand april sinds in 1881 met de metingen zijn begonnen.

Economische ader

Zware droogte vormt niet alleen een probleem voor de Duitse landbouw, maar dreigt ook een grote bedreiging voor de scheepvaart te worden. De Rijn, een cruciale ader voor de Duitse economie, laat immers extreem lage waterstanden optekenen.

De voorbije jaren heeft aanhoudende droogte telkens weer de scheepvaart op de Rijn gehinderd. ‘De Rijn is de belangrijkste rivier van Duitsland,’ aldus het persbureau Bloomberg. ‘Extreem lage waterstanden betekenen dat belangrijke industriële goederen veel moeilijker op hun bestemmingen raken.’

April is in Duitsland normaal een van de natste maanden van het jaar. Door het gebrek aan neerslag is het waterpeil van de Rijn nu echter gezakt tot het laagste punt in negen jaar. Indien de normale neerslag zich tijdens de maand mei niet herstelt, dreigen er volgens Andreas Friedrich, woordvoerder van de Deutscher Wetterdienst, grote problemen.

De Rijn ontspringt in de Zwitserse Alpen en slingert zich over een afstand van meer dan 1.300 kilometer om uiteindelijk in Rotterdam in de Noordzee uit te monden. De rivier wordt in belangrijke mate gevoed door de gletsjers in de Alpen.

Door de klimaatverandering komt echter minder gletsjerwater in de rivier terecht. Wanneer tegelijkertijd ook de neerslag achterblijft, dreigen grote problemen.

Industrie

Langs de oevers van de rivier liggen een aantal van de meest belangrijke industriële clusters van West-Europa. Onder meer de staalindustrie, fossiele brandstoffen en chemische bedrijven hebben de rivier voor hun activiteiten nodig.

‘In oktober twee jaar geleden zorgden lager waterstanden ervoor dat er ter hoogte van Kaub, tussen Koblenz en Wiesbaden, nagenoeg geen scheepvaart meer mogelijk was,’ merkt Bloomberg op. ‘Daarmee kwam de bevoorradingen van de zuidelijke regio’s van het land in het gedrang.’

‘De problemen zorgden zelfs voor een rem op de Duitse economische groei. Dit maakte duidelijk dat zelfs geavanceerde economieën niet aan de impact van de klimaatverandering ontsnappen.’

Het Duitse ministerie van transport besliste daarop maatregelen te nemen om de Rijn onder alle omstandigheden bevaarbaar te houden, ook al blijven de waterstanden van jaar tot jaar verder dalen.

Op plekken waar lage waterstanden de scheepvaart onmogelijk zouden kunnen maken, wordt geregeld gebaggerd. Bedrijven langs de rivier hebben bovendien kleinere boten gekocht om het transport te garanderen. Daarnaast kijken ze ook naar vervoer over de weg en het spoor.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20