Onderzeese pijpleiding van 1.000 kilometer moet CO2 van België naar Noorwegen vervoeren

Gasnetbeheerder Fluxys en het Noorse energiebedrijf Equinor gaan de aanleg bestuderen van een 1.000 kilometer lange leiding die afgevangen CO2 naar opbergplaatsen voor de kust van Noorwegen moet brengen.

Het gaat om een toepassing van de CCS-techniek (carbon capture and storage). CO2 (koolstofdioxide) die koolstofintensieve bedrijven hebben afgevangen, wordt daarbij vervoerd naar veilige opslagplaatsen, wat een grootschalige klimaatvriendelijke “decarbonisering” van de industrie mogelijk maakt.

Fluxys en Equinor sluiten een alliantie om een onderzeese CO2-pijpleiding van 1.000 kilometer aan te leggen tussen Zeebrugge en de permanente opslagplaatsen onder de zeebedding van het zogeheten Noorse continentale plat, het (enorme) gedeelte van de zeebodem dat officieel tot Noorwegen behoort.

Het project zit in de fase van de haalbaarheidsstudie en een investeringsbeslissing wordt in 2025 verwacht. De partners gaan onder meer nagaan hoeveel industriebedrijven eventueel bereid zijn om vaste klant te worden. Het doel is om het infrastructuurproject gebruiksklaar te hebben “vóór het einde van dit decennium”, met een vervoerscapaciteit van 20 tot 40 miljoen ton CO2 per jaar.

“Equinor gelooft dat CCS cruciaal is om de energietransitie te doen slagen en een netto-nul uitstoot te bereiken tegen 2050”, zegt Grete Tveit, directeur koolstofarme oplossingen van Equinor, in een toelichting. Volgens de Noorse is een pijpleiding beduidend goedkoper dan het transport per schip.

Verbindingen met omringende landen

De onderzeese leiding zal in Zeebrugge aansluiten op een onshore CO2-vervoersinfrastructuur die Fluxys zal bouwen en uitbaten. “Het CO2-vervoersnet met open toegang zal uitstoters in België en de omringende landen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten op een snelweg naar een veilige en betrouwbare CO2-opslag in Noorwegen”, verduidelijkt Fluxys, dat voor het overgrote deel in handen is van de gemeenten. CEO Pascal De Buck: “Ons doel met het project is een robuuste structurele decarboniseringsoplossing aan te reiken en we zetten nu de beweging in.”

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20