Ondernemingen steunen door geld te verdienen

In samenwerking met BeeBonds

Crowdlending of participatieve financiering is de afgelopen jaren een bekend begrip in het financiële landschap geworden. Met succes. En niet zonder reden: deze nieuwe producten bieden een aantrekkelijk rendement dat kan oplopen tot 9%. Los van de hoge opbrengsten zorgt crowdlending er vooral voor dat beleggen gedemocratiseerd wordt. En dat vindt niet iedereen een goede zaak…

Om zijn groei te financieren, heeft een bedrijf in feite slechts twee opties: zijn kapitaal verhogen of lenen. Tot voor kort betekende dit aankloppen bij beursbeleggers, een bank of professionele investeerders. Crowdlending heeft dit radicaal veranderd. Nu kan de burger immers ook rechtstreeks bijdragen aan de lokale economie. 

Dankzij crowdlending kunnen bedrijven ook leningen aangaan bij burgers via gespecialiseerde platforms. Dit alles onder toezicht van de markttoezichthouder, de FSMA, aangezien deze platforms een erkenning nodig hebben. Alle kredietaanvragen die bedrijven indienen, worden dan ook grondig door deze platforms gescreend voor ze aan investeerders worden aangeboden. Bovenop die screening komt er doorgaans een tweede waarborg: crowdlending is vaak een aanvulling op een eerste financiering die wordt verstrekt door een bank die zelf al een hele reeks analyses heeft uitgevoerd. 

Toch gaan er hier en daar stemmen op om de risico’s van crowdlending aan de kaak te stellen…

Rendement is niet langer alleen maar weggelegd voor de rijken

Bij crowdlending heb je maar een paar honderd euro nodig om mee te doen en investeerder te worden. Een investeerder die lokale bedrijven steunt. Een paar honderd euro die uitzicht bieden op een rendement van 5% tot 9% – door geld te lenen aan een onderneming voor een bepaald aantal jaren, in ruil voor jaarlijkse rente en de terugbetaling van hun kapitaal aan het eind van de rit. 

Sommige critici wijzen op de hoge risico’s die deze stevige rendementen met zich meebrengen. Ik werk al heel lang in de financiële sector en ik kan alleen maar de wenkbrauwen fronsen bij deze aantijgingen. Ik heb hier drie redenen voor.

Ten eerste zijn zulke rendementen gebruikelijk in de financiële sector. Wat is het probleem? Tot nu toe waren ze uitsluitend weggelegd voor professionele beleggers, d.w.z. banken of grote particuliere of institutionele beleggers. En het risico is vandaag bij crowdlending niet groter dan bij banken… Via crowdlending kan men net zulke aantrekkelijke opbrengsten bekomen door de financiële inbreng van een groot aantal kleine investeerders te poolen, zodat het eindbedrag voldoende groot is. Dit mechanisme geeft kleine beleggers toegang tot de voordelige voorwaarden die ze zouden krijgen als ze met de grote jongens meespeelden. En dit alles met dezelfde risicoanalyse. 

Ten tweede zijn wij allemaal, zonder het te beseffen of soms zelfs buiten onze wil om, beleggers. Er staan honderden miljarden te ‘slapen’ op Belgische spaarrekeningen. Te slapen? Nee, deze miljarden worden in feite dagelijks gebruikt door de bankiers die het geld investeren dat mensen bij hen stallen. Ze financieren ondernemingen en profiteren zo van het hoge rendement dat crowdlending democratiseert. Vergeet niet dat er niet zoiets bestaat als een nulrisico en dat u in geval van een faling van de bank slechts de eerste 100.000 euro op uw bankrekening gegarandeerd terugkrijgt. Waarom zou u dus niet (her)investeren?

En ten derde, nu we het toch over risico hebben, laten we ook niet vergeten – ook al lijkt de inflatie de kop op te steken – dat de lage rentevoeten op spaarrekeningen de koopkracht van de mensen aantasten. Ten slotte is de aandelenmarkt niet veiliger: de rendementen zijn onzeker, maar ‘aanvaardbaarder’ of beter gezegd: beter aanvaard… Dan blijft vastgoed over, een belegging die zelden daalt, maar tijdrovend is en onder vuur komt door strengere regelgeving. 

Daarom biedt crowdlending een interessante piste. Dit mechanisme ondersteunt niet alleen lokale ondernemingen die op zoek zijn naar extra financiering, maar zo kunnen kleine beleggers ook een rendement boeken dat tot dusver alleen was weggelegd voor professionals. Kortom, een echte democratisering van de financiële sector! En de bewijzen zijn erg, want crowdlendingplatforms leenden in 2021 twee keer zoveel geld uit aan Belgische bedrijven als in 2020 (85 miljoen tegenover 43 miljoen euro). 

Meer info vind je op BeeBonds.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20