Onbetaalde coronaboetes worden dan toch niet geïnd via belastingen: politierechter krijgt taak toegeschoven

De federale regering mag haar plannen opbergen om onbetaalde coronaboetes te laten innen via de belastingen. Na protest van onder meer N-VA en de groenen krijgt de politierechter die taak nu op zijn bord.

Een dikke twee weken geleden vatte het College van Procureurs-Generaals het idee op om onbetaalde coronaboetes te laten innen via de belastingen. De minderheidsregering-Wilmès zag er brood in en liet minister van Justitie Koen Geens een wetsvoorstel uitwerken. Momenteel zijn er al 84.000 overtredingen vastgesteld en 1.500 minnelijke schikkingen verstuurd.

‘Feiten staan niet vast’

Hoewel zo’n regeling al bij verkeersboetes bestaat, kreeg het wetsvoorstel in de commissie Justitie heel wat tegenkanting. Groen, Ecolo, N-VA en PVDA. ‘We willen dat een rechter altijd formeel oordeelt over de overtreding als de minnelijke schikking niet spontaan wordt betaald’, stelt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, die opwerpt dat verkeersboetes de vergelijking met coronaboetes niet doorstaan. ‘De feiten zijn meestal erg duidelijk. Een snelheidsovertreding wordt met de camera vastgelegd’, zegt hij in De Standaard.

Daarom is de oplossing dat de politierechtbank, en niet de correctionele rechtbank, de taak overneemt. Protest van de procureurs-generaals dat de agenda van de politierechtbanken al vol zit tot oktober én dat er mogelijk discriminatie kan optreden, mocht niet baten. ‘Een stuk van de werklast bij de politierechtbanken zal ook wegvallen, want er zijn minder verkeersinbreuken nu iedereen in zijn kot is gebleven’, zei N-VA-Kamerlid Sophie De Wit in de Kamercommissie.

GAS-boetes onderbenut

Met ‘we leven nu eenmaal in een democratie’ aanvaardde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dinsdag het verzet tegen zijn wetsvoorstel. Donderdag zal er in de plenaire vergadering gestemd worden over het voorstel om de politierechter te laten optreden bij onbetaalde coronaboetes.

Overigens konden de autoriteiten ook weerspannige burgers bestraffen met een GAS-boete. De gemeenten kregen daartoe de bevoegdheid van de federale regering. Alleen maken slechts 8 Vlaamse gemeenten gebruik van die mogelijkheid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20