Omschakeling Baltische spoornet naar Europese afmetingen zal veel tijd en geld kosten

In Estland wordt gekeken op welke manier het nationale spoorwegnet van een Russisch naar een Europees systeem zou kunnen worden overgeschakeld. Maar het is voor de Estse overheid duidelijk dat die operatie een grote financiële investering zal vergen, maar bovendien zal ook de praktische uitvoering van de werken met belangrijke uitdagingen gepaard gaan.

De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen maken gebruik van een spoorwegnet dat nog de standaarden van de vroegere Sovjet-Unie gebruiken. De drie landen werken immers nog steeds met de spoorbreedte van 1.520 millimeter die in Rusland wordt gehanteerd. In West-Europa wordt daarentegen met een breedte van 1.435 millimeter gewerkt.

Duurzame mobiliteit

Het treinvervoer wordt door de Europese Unie als een belangrijke pijler van de duurzame mobiliteit van de toekomst bestempeld. Maar de Baltische staten blijken op dit vlak nog steeds meer met Rusland te zijn verbonden dan met de rest van Europa.

Deze vaststelling kan eventueel echter ook op mogelijke zwakke plek wijzen in de Europese beveiliging, die echter minder aandacht krijgt dan de energiebevoorrading. Met een gelijke spoorbreedte zou Rusland immers gemakkelijker militair personeel en materiaal over de grenzen kunnen transporteren. Met een verschillende spoorbreedte zou dat echter veel minder eenvoudig verlopen.

Estland heeft al bekeken op welke manier een overschakeling naar de westerse standaarden zou kunnen worden gerealiseerd. Het land heeft een spoorweginfrastructuur met een totale lengte van ongeveer 2.500 kilometer.

Kaido Zimmermann, voorzitter van de Estonian Railways, raamt dat de overstap van de nationale spoorwegen naar de Europese spoorbreedte – rollend materiaal inbegrepen – een investering van 8,7 miljard euro zal vergen. “We spreken hier over een grote investering in geld en tijd, maar uiteindelijk zal die operatie wellicht toch moeten worden doorgevoerd”, beklemtoont Zimmermann.

Zimmermann geeft aan te vermoeden dat het vervangen van de bestaande spoorweginfrastructuur door nieuw trajecten op een dergelijk grote schaal, zou betekenen dat het treinverkeer in Estland voor een periode van bijna tien jaar zal moeten worden onderbroken.

“Maar dit is in strijd met de doelstellingen van het transportbeleid van zowel Estland als de Europese Unie om het volgende decennium meer passagiers en goederen met de trein te vervoeren”, betoogt de voorzitter van de Estse nationale spoorwegmaatschappij.

“Er bestaat maar één alternatief om naar een Europese spoorinfrastructuur te kunnen overstappen. Er zal naast de bestaande spoorlijnen een nieuw traject moeten worden aangelegd. Vervolgens kan de oude infrastructuur worden afgebroken.”

Deze optie zou natuurlijk ook betekenen dat er voor de aanleg van de nieuwe sporen bijkomende terreinen zouden moeten worden gekocht, waardoor de totale kosten van de operatie nog verder zouden worden verhoogd.

Rail Baltica

“Rekening houden met de hoge kosten van de wederopbouw van het hele spoorwegnet, zou ervoor moeten worden gekozen om in eerste instantie het project Rail Baltica te voltooien”, geeft Zimmermann aan.

Rail Baltica is een hogesnelheidslijn die vanuit Tallinn in Estland de andere twee Baltische staten doorkruist om uiteindelijk de Poolse hoofdstad Warschau te bereiken. Dit traject zal in Estland de eerste infrastructurele toevoeging worden die van de Europese spoorbreedte gebruik maakt.

Verwacht wordt dat Rail Baltica over vier jaar in gebruik zal kunnen worden genomen. Op de verbinding zullen treinen met een maximale snelheid van 250 kilometer per uur worden ingezet. Zimmerman is ervan overtuigd dat dit traject als de ruggengraat van het nieuwe spoorwegnet zal dienen.

Rail Baltica vormt een onderdeel van het Trans-European Transport Network dat de Europese Commissie wil opzetten om de steden en regio’s van de Europese Unie beter met elkaar te verbinden, zodat de reistijden korter worden.

Er wordt daarbij momenteel bekeken om deze vervoerscorridors ook naar Oekraïne en Moldavië – met onder meer de havensteden Mariupol en Odessa – uit te breiden. Rusland en Wit-Rusland zouden anderzijds echter van dit netwerk worden uitgesloten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20