Oliebedrijven boren nog amper nieuwe bronnen aan

De traditionele oliewinning heeft de voorbije drie jaar weinig nieuwe boorputten in gebruik kunnen nemen. De activiteit is teruggevallen
tot het laagste niveau in zeven decennia.

‘De traditionele oliewinning kent al sinds het uitbreken van de financiële crisis elf jaar geleden een terugval,’ aldus onderzoeksbureau IHS Markit. ‘Tegelijkertijd won in de Verenigde Staten ook de ontginning van petroleum uit schalielagen aan populariteit. De grote slag volgde echter vijf jaar geleden, toen de prijzen op de internationale oliemarkten instortten.’

Rendement

Die crisis had ook zware gevolgen voor de exploratie van nieuwe productie-gebieden. De olieprijzen zouden uiteindelijk onder de grens van 30 dollar per vat duiken. Pas een vermindering van de booractiviteiten en productiebeperkingen van het oliekartel Opec zouden nadien opnieuw tot meer aanvaardbare prijsniveaus leiden.

‘Er waren verschillende redenen waarom de sector zich plots terughoudend opstelde tegenover de conventionele oliewinning,’ zegt IHS Markit. ‘Riskante projecten werden geschrapt, maar de investeerders zagen ook de voordelen van de schalie-olie. Die activiteiten rendeerden veel sneller.’

Investeerders zagen de voordelen van de schalie-olie. Die activiteiten rendeerden veel sneller.

IHS Markit.

‘Er was sprake van enkele maanden of zelfs weken, terwijl de conventionele ontginning vaak verscheidene jaren nodig had om rendabel te worden. Investeringen stroomden dan ook van de conventionele ontginning naar de nieuwe ontwikkelingen.’

‘Dat leidde tot een sterke toename van de schalieproductie, terwijl tegelijkertijd veel minder naar nieuwe conventionele bronnen werd gezocht.’

Diepzee

‘Tegelijkertijd moest men echter vaststellen dat de gemiddelde omvang van de conventionele exploraties eveneens een daling kende,’ benadrukt het rapport. ‘Vele operatoren plooiden zich terug op gebieden met bewezen voorraden. Vorig jaar werden wereldwijd nog slechts 68 nieuwe boorputten in diepzee-gebieden met onbewezen voorraden geteld. Vijf jaar geleden waren dat er nog 161.’

‘Booractiviteiten in diep water verloren aan populariteit. De ontginners kozen voor projecten in kustwateren of op het vasteland. Deze activiteiten leverden echter gemiddeld beduidend minder productie op.’

‘Maar ook schalie-olie kampt met problemen,’ waarschuwt IHS Markit. ‘Er is sprake van financiële problemen en operationele knelpunten. Vele investeerders beslisten om meer afstand te nemen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de operatoren in de toekomst opnieuw meer aandacht aan conventionele exploratie zullen besteden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20