Oeso: “Groot-Brittannië door crisis in Oekraïne economisch het zwaarst getroffen”

De economie van het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting volgend jaar tot stilstand komen. Het land lijdt immers economisch meer dan de andere grote industriële naties onder de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Dat staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

De denktank zegt dat de Britse economie dit jaar nog met 3,6 procent zal groeien, maar volgend jaar een nulgroei zal kennen. De Britse inflatie zal dit jaar naar verwachting gemiddeld 8,8 procent bedragen en volgend jaar slechts een lichte daling tot 7,4 procent kennen.

Achteruitgang

De voorspellingen vertegenwoordigen een scherpe achteruitgang tegenover de prognoses zes maanden geleden, toen van een groei met 4,7 procent dit jaar en 2,1 procent volgend jaar gewag werd gemaakt. Laurence Boone, hoofdeconoom van de denktank, beklemtoonde dat het Verenigd Koninkrijk wordt getroffen door een combinatie van factoren, waaronder hogere rentetarieven, zwaardere belastingen, een verminderde handel en duurdere energie.

Het rapport stelde dat het Verenigd Koninkrijk al dit jaar naar verwachting tot de traagste groeiende economieën van de G7 zal behoren. Canada zou de slechtste scores laten optekenen. Japan, Duitsland, Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten zouden het daarentegen beter doen. Volgend jaar zal volgens het rapport het Verenigd Koninkrijk ook een lagere economische groei kennen dan Canada.

“Dankzij de steun die de Britse autoriteiten tijdens de pandemie hebben gegeven, kon het land vorig jaar de sterkste groei van de G7 laten optekenen”, merkte een woordvoerder van het Britse ministerie van Financiën op in een reactie op het rapport. “Ons werkloosheidspercentage is bovendien gedaald tot het laagste niveau in bijna vijftig jaar. Maar we erkennen dat veel mensen zich zorgen zullen maken over deze voorspellingen.”

“Hoewel we het Verenigd Koninkrijk niet volledig kunnen isoleren van de wereldwijde druk, bevindt onze economie zich in een sterke positie om deze uitdagingen het hoofd te bieden”, stelde de woordvoerder nog. “We hebben een groeiplan en we ondersteunen de bevolking in de kosten van levensonderhoud.”

Hoge prijs

Boone wierp verder op dat de wereldeconomie voor de Russische invasie in Oekraïne een hoge prijs heeft betaald. “Er ontvouwt zich voor onze ogen een humanitaire crisis, waarbij duizenden doden vallen, miljoenen vluchtelingen gedwongen worden hun huizen te ontvluchten en een bedreiging vormt voor het economisch herstel dat na twee jaar coronapandemie in gang was gezet”, benadrukte ze.

“Omdat Rusland en Oekraïne grote exporteurs van grondstoffen zijn, heeft de oorlog de prijzen voor energie en voedsel enorm doen stijgen, waardoor het leven voor veel mensen over de hele wereld beduidend moeilijker is geworden.”

Boone stelde nog dat de Oeso zijn wereldwijde groeiprognose voor dit jaar van 4,5 procent naar 3 procent had verlaagd, terwijl de inflatie in de 38 lidstaten van de organisatie gemiddeld bijna 9 procent zou bedragen. Dat is het dubbele van de voorspellingen die in december vorig jaar werden gedaan.

De economische groei volgend jaar zal naar verwachting 2,8 procent bedragen. Ook dat is een aanzienlijke daling tegenover het niveau van 3,2 procent dat zes maanden geleden werd voorspeld.

“De verhoogde inflatie over de hele wereld tast het reëel besteedbaar inkomen en de levensstandaard van de gezinnen aan en ondermijnt op zijn beurt de consumptie”, waarschuwde Boone. “Onzekerheid schrikt bedrijfsinvesteringen af ​​en dreigt het aanbod voor de volgende jaren aan banden te leggen.”

“Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het strikte coronabeleid van China op de wereldwijde vooruitzichten blijft wegen, waardoor de binnenlandse groei wordt verlaagd en de wereldwijde toeleveringsketens worden verstoord.”

De Oeso is de tweede internationale instantie die de groeiprognose de voorbije dagen heeft verlaagd. Eerder waarschuwde ook de Wereldbank al voor een dreigende terugkeer naar stagflatie – een combinatie van een zwakke groei en een hoge inflatie – in de stijl van de jaren zeventig van de voorbije eeuw.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20