Noord-Ierland heeft te veel schapen en runderen om emissiedoelstellingen te halen

In Noord-Ierland zal de landbouw zijn dierenbestand met meer dan een miljoen schapen en runderen moeten afbouwen indien het land zijn nieuwe wettelijk bindende klimaatdoelstellingen wil halen. Dat blijkt uit een rapport van analist KPMG in opdracht van de Ulster Farmers’ Union (UFU).

De Noord-Ierse landbouwsector moet tegen het midden van deze eeuw klimaatneutraal zijn. De methaanemissies moeten tegen datzelfde ogenblik met bijna 50 procent worden verminderd tegenover de huidige volumes.

Grootste bedrijf

In Noord-Ierland is ongeveer een derde van de methaanemissies die door menselijke activiteiten worden teweeggebracht, afkomstig van het dierenbestand. Om aan de nieuwe klimaatdoelstellingen te voldoen zou dat bestand met meer dan 500.000 runderen en ongeveer 700.000 schapen moeten worden afgebouwd.

De lokale landbouw en voedingsindustrie maken zich al geruime tijd zorgen over de emissiereductie. De landbouw is in Noord-Ierland verantwoordelijk voor ongeveer 27 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Noord-Ierland. De overgrote meerderheid van die emissies is afkomstig van de veestapel.

Noord-Ierland kent een vleesindustrie die sterk op export is gericht. De uitvoer is vooral gericht op Groot-Brittannië, maar ook China en Noord-Amerika vormen belangrijke bestemmingen.

Pluimveeverwerker Moy Park, een dochteronderneming van de Braziliaanse vleesproducent JBS Group – is in zijn sector uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven van Europa, maar heeft zich tevens opgewerkt tot de grootste onderneming van Noord-Ierland. De Ierse varkensproducent JMW Farms heeft anderzijds zijn omzet gedurende het voorbije decennium nagenoeg tot 54 miljoen pond verdrievoudigd.

Akkerbouw

In de studie wordt opgemerkt dat de teelt van runderen en schapen de grootste bijdrage kan leveren om de uitstoot van de landbouw te verminderen. “Deze sectoren zijn immers verantwoordelijk voor het grootste deel van de impact die het dierenbestand op de emissies van de Noord-Ierse landbouw heeft”, voeren de onderzoekers aan.

“Bij de teelt van varkens en pluimvee blijft die impact daarentegen tot respectievelijk 2 procent en 1 procent beperkt. Ingrepen in deze sectoren zullen dan ook slechts een bescheiden invloed op de beperking van de emissies hebben.”

“Runderen en schapen vertegenwoordigen inderdaad de grootste uitstoot”, erkennen ook woordvoerders van het Britse Climate Change Committee (CCC). “Ze veroorzaken immers hoge methaanemissies. Varkens en pluimvee zijn anderzijds verantwoordelijk voor grote volumes indirecte uitstoot. Dat heeft te maken met de massale import van voeder. Ook dat transport gaat met grote volumes emissies gepaard.”

Volgens Chris Stark, chief executive van de Climate Change Committee, zal een omschakeling naar de akkerbouw waarschijnlijk noodzakelijk zijn om de voedselproductie in Noord-Ierland binnen de nieuwe emissienormen op hetzelfde niveau te kunnen houden.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20