Nonprofit is sterke economische groeimotor, maar verloning blijft bescheiden

De activiteiten van de nonprofit-sector worden voor de nationale economie steeds belangrijker. Inmiddels vertegenwoordigt de sector al één op acht banen op de Belgische arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank van België en de Koning Boudewijnstichting, gebaseerd op een enquête bij 11.194 organisaties.

Tegelijkertijd moet echter worden opgemerkt dat de verloning in de nonprofit vaak beduidend onder de barema’s van de andere sectoren blijft.

De onderzoekers stelden vast dat de nonprofit een toenemend aandeel in het Belgische bruto binnenlands product (bbp) heeft. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat dit aandeel elf jaar geleden 5,3 procent bedroeg. Dat was drie jaar geleden opgelopen tot 5,4 procent.

Arbeidsmarkt

Tegelijkertijd benadrukt het rapport dat de nonprofit ook op de arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt. Daar kon immers een groei van 11,1 procent naar 12,6 procent worden gemeld.

Een belangrijke pijler van die groei is volgens het rapport de vergrijzing van de bevolking. Die demografische verschuiving vereist immers meer werk in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Eenzelfde effect kan worden ervaren in de socioculturele wereld.

Op het gebied van verloning behoort de nonprofit echter niet tot de topsectoren van de economie. De onderzoekers stelden vast dat de nonprofit tijdens de onderzochte periode 37 procent van de bijkomende tewerkstelling opeiste. Wanneer echter naar gepresteerde werkuren wordt gekeken, daalt dit cijfer naar 28 procent.

Bovendien blijkt dat slechts 14 procent van de totale bijkomende loonmassa naar werknemers uit de nonprofit stroomt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20