Nieuwe Vlaamse ‘cultuurcoronapremie’ van 1.500 euro voor cultuurwerkers

In de wildgroei aan premies om de coronacrisis te overbruggen, is een nieuw exemplaar opgedoken: de Vlaamse cultuurcoronapremie voor individuele artiesten en cultuurwerkers.

Waarover gaat het? Een nieuwe premie is dit eigenlijk niet. De steunmaatregel maakt deel uit van het Vlaamse noodfonds van 65 miljoen euro dat de regering-Jambon in het leven riep. Wel heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) nu beslist hoe het budget aangewend wordt en een cultuurcoronapremie voor ‘kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem’ is daar een onderdeel van.

Voor wie? Deze ‘kwetsbare kernspelers’ zijn mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar niet kunnen genieten van de verschillende federale of regionale compensatiemaatregelen. Zo kunnen artiesten met een arbeidscontract of een interimcontract aanspraak maken op het systeem van tijdelijke werkloosheid én hebben zelfstandige kunstenaars recht op overbruggingsrecht.

‘De cultuursector is heel divers, met mensen die niet op loonlijsten staan en als zelfstandige werken als artiest of als technicus. Het is een groep die tot nu tussen de mazen van het net is gevallen’, stelt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het gaat dan bijvoorbeeld om podiumbouwers, technici voor optredens en evenementen, roadies en andere mensen die meewerken aan grote activiteiten.

Concreet? Via een specifieke applicatie kunnen de kunstenaars de premie aanvragen vanaf 17 juli, en dit tot eind augustus.

Genoteerd? Naast deze steunmaatregel kunnen culturele organisaties nog een bijkomende subsidie aanvragen. Organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies kregen of tussen 2016 en 2020 een projectsubsidie ontvingen, maken mogelijk aanspraak. En enkele koepelorganisaties, zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds en Literatuur Vlaanderen, krijgen tot slot bijkomende middelen om de coronaschok op te vangen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20